"İran'ın Üç Ada Üzerindeki Egemenliği Müzakere Konusu Olmayacak"


"İran'ın Üç Ada Üzerindeki Egemenliği Müzakere Konusu Olmayacak"

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki heyeti, BAE temsilcisinin Fars Körfezi'ndeki üç adayla ilgili defalarca dile getirdiği iddiayı reddederken, İran'ın bu adalar üzerindeki ebedi egemenliğine vurgu yaptı.

Tesnim Haber Ajansı- BM Genel Kurulu'ndaki İran İslam Cumhuriyeti heyeti, BAE temsilcisinin Fars Körfezi'ndeki üç adayla ilgili tekrarlanan iddiasını reddederken yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu ülkenin temsilcilerinin her yıl bu toplantıda Fars Körfezi'ndeki İran adalarıyla ilgili aynı asılsız iddiayı tekrarlaması üzüntü vericidir."
Bu açıklamada şöyle belirtiliyor: "Bir Birleşmiş Milletler üyesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu tür asılsız açıklama ve iddiaları, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır ihlali olarak değerlendiriyoruz ve bunun iyi komşuluk ilkesinin ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gereğinin ihlali olduğunu düşünüyoruz."
İran heyeti şunları vurguladı: "Fars Körfezi'ndeki üç ada olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb, her zaman İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuş ve tamamen İran'ın egemenliği altında olmuştur ve daima öyle kalacaktır. Bu gerçeğe aykırı olan herhangi bir iddia geçersizdir."
Bu açıklama şu şekilde devam ediyor: "İran, tüm komşularına karşı her zaman dostluk ve iyi komşuluk politikasına bağlı kalmış ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere tüm komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye tamamen kararlıdır. Aynı zamanda İran'ın toprak bütünlüğünün ve İran'ın bu adalar üzerindeki egemenliğinin hiçbir müzakereye konu olmayacağını da vurguluyor."
Bu açıklama aynı zamanda Kuveyt heyetinin bu toplantıda Fars Körfezi'ndeki ortak gaz kaynaklarına ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak devam ediyor. İran hükümeti, deniz sınırlarının sınırlandırılması ve ülkeler arasındaki ortak doğal kaynakların kullanılmasıyla ilgili konuların, iyi komşuluk ilkesi dikkate alınarak diyalog ve ikili müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor.

En Önemli İran Haberler