آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

ساخت و ساز های بی رویه

محمدحسن ظریف منش

یکی از مشکلات عمده ای که در کلانشهرهای کشور وجود دارد توسعه بی رویه ساخت و ساز در شهرها است که تهران هم از این معضل مستثنی نیست.

ساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویهساخت و ساز های بی رویه
فلای تو دی