بزرگترین طرح پیش‌فروش خودرو در راه است

بزرگترین طرح پیش فروش خودرو در راه است

شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد به‌مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، بزرگترین طرح پیش‌فروش تاریخ این شرکت را اجرایی نماید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با عنایت به فرا رسیدن ایـام الله دهـه مبـارک فجـر شـرکت ایـران خـودرو در نظـر دارد تعـداد قابـل‌تـوجهی از محصــولات خــود را بــه‌روش پــیش‌فــروش ویــژه متقاضــیان عادی، قــانون جــوانی جمعیــت و جــایگزینی خودروهای فرسوده عرضه نماید.

متقاضیان ضـمن حصـول اطمینـان از احـراز شـرایط عمـومی ثبـت‌نـام مـی‌بایسـت نسـبت بـه افتتـاح حساب وکالتی نزد بانکهای عامـل کـه معرفـی خواهـد شـد اقـدام و بـه‌میـزان مبلغـی کـه در بخشـنامه تعیین می‌گردد موجودی حسـاب وکـالتی خـود را تکمیـل نماینـد.

شـایان ذکـر اسـت افتتـاح حسـاب وکـالتی صرفاً مختص بـه متقاضـیان عـادی است و شـامل متقاضـیان قـانون جـوانی جمعیـت و جـایگزینی خودروهـای فرسوده نمی‌باشد.

در اطلاعیه‌های بعـدی ضـمن معرفـی محصـولات، فرآیند کامـل افتتـاح حسـاب وکالتی، بانکهـای عامـل و سـایر توضیحات مربوط به بخشنامه پیش‌فروش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
فلای تو دی
همراه اول
رازی
طبیعت
اپارک
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه
سداد
;