Tasnimnews

Tasnimnews

Tasnimnews

Tesnim Haber Ajansı İran içinde ve dışında insanları bilgilendirmek ve hakikatleri göstermek amacıyla işe başlamıştır. Medyanın kamuoyu yaranmasında ve kamuoyunun yönlendirmesinde büyük rolü olduğu bilinmektedir. Dünya üzerinde emperyalist medya tarafından yürütülen yumuşak savaş alanında habercilik bir silah gibi kullanılmaktadır. İran İslam İnkılabı ilk günden beri dünya emperyalist güçlerine karşı bir tehlike gibi görünmüştür. İmam Humeyni’nin düşünceleri üzerinde İslam inkılabı tüm dünyada emperyalist güçlere karşı direnmek ve dayanışma ortamının oluşması gerektiği mesajını vermiştir. Bu durum emperyalist güçlerin menfaatlerini büyük bir tehlike ile karşı karşıya koymuştur.

Yaşadığımız dünya gerçekleri gösteriyor ki emperyalist güçler İslam İnkılabının manevi ve düşünsel etkilerini halklar üzerindeki etkisini kaldırmak amacıyla yayın, basın ve medya üzerinden yalan haberlerle insanları yönlendirmiştir. Bölgemizin ve dünyanın şimdiki durumu bu planların bozguna uğradığını, halkların uyandığını ve emperyalizme karşı büyük bir direniş cephesinin yarandığını gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti’nin dünya üzerinde yeni bir söylemle ortaya koyduğu ilim ve bilim alanlarındaki büyük ilerleyişi ve dünya güçlerinin karşısında olan direnişi, halklara direnişlerinin iyi bir sonuç vereceği mesajını aşılıyor.


Tesnim Haber Ajansı İran’ın iç siyasetinde, İslam İnkılabının ilkelerine bağlı ve emperyalizm cephesinin karşısında savaş ve direnişe inanan güçleri birleştirmiştir. Tesnim haber Ajansı aynı amacı uluslararası ortamında da aramaktadır. Dünya mazlumları ve emperyalizm mağdurlarının ortak sesi ve kara güçlerin insanlar aleyhine karlama ve medya savaşı ortamında yeni bir direniş cephesi yaratmak peşindedir.

Tesnim Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni


Mecit GULİZADE

En Çok Okunan Haberler
En Çok Okunan Haberler