ABD'NİN IŞİD'İ BİTİRME ŞARTI

IŞİD teröristlerinin Irak’tan çıkarılması ve ülkenin tam olarak teröristlerden temizlenmesi için Amerika Irak’ta üç federal bölgenin oluşturulması ve kendi anayasasını oluşturması gibi nispi özgürlüğe sahip olması konusuna vurgu yapıyor.

ABD'NİN IŞİD'İ BİTİRME ŞARTI

Tasnim Haber Ajansı-

 IŞİD dosyasının kapatılması için Amerika’nın şartı Irak’ın bölünmesi

IŞİD teröristlerinin Irak’tan çıkarılması ve ülkenin tam olarak teröristlerden temizlenmesi için Amerika Irak’ta üç federal bölgenin oluşturulması ve bu bölgelerin kendi anayasasını oluşturması gibi nispi özgürlüğe sahip olması konusuna vurgu yapıyor.

Bu arada yüksek rütbeli diplomatik kaynaklar bugünlerde Washington’da konuşulan hassas ve dakik konuşmaları deşifre ederek, konuşmaların IŞİD’in Irak’tan çıkarılmasından sonraki aşamaya yoğunlaştığını açıkladılar.

Amerikalı siyasetçiler farklı bölgelerde Iraklı siyasetçilerle görüştü

Amerikalı diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, CIA ve Dışişleri Bakanlığı ve Amerika Kongresi Güvenlik Komitesi'ndeki yetkililer Londra, Erbil, Bağdat ve Amman gibi farklı zaman ve mekânlarda Iraklı siyasetçilerden oluşan çeşitli gruplarla görüştü.

Bu görüşmelerde; onlara ülkenin var olan durumla devam etmesi halinde çözümü mümkün olmayan bir krizin meydana geleceği hususunda Amerikalıların ikna olduğu bilgisi aktarıldı.

Irak’ın üç federal bölgeye ayrılması

Bu kaynak şu bilgilere de yer verdi: Federal Bağdat hükümetinin altında üç ana bölgenin oluşturulması, IŞİD dosyasının kapatılması ve Irak’ın her bir karışının temizlenmesi için ana şarttır. Buna göre özellikle de İran’dan emir alan milisler gibi güçlerin de yok edilmesi gerekiyor.

Washington, Iraklı yetkililer ve siyasetçilere sorunları kendi aralarında halletmelerini ve bundan sonra Irak’ta bir bütün halinde olan ama merkezi bir hükümeti bulunmayan bilakis bağımsız haklara sahip federal bölgelerden oluşan ve ortak değerler üzerine kurulu bir ülke olarak hayatını sürdürmesi hususunda ve özellikle de iktisadi, dış yatırımlar ve iç meselelerde anlaşmaya varmalarını bildirdi.

Bu konuyla ilgili olarak Amerika şimdilik İran’ın, Irak’ta bulunması ve nüfuzu gibi temel sorunlar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Amerika’nın Irak’ta federal hükümete destekle ilgili taahhüdü

Diğer taraftan Washington, Irak’ta yeni oluşacak federal hükümeti Güvenlik Konseyinin onayı ile destekleyeceği sözünü vermiştir. Buna ilaveten Haydar el-İbadiye İsviçre modelinde olduğu gibi federal hükümetin başkanı olmasında yardım etme sözü vermiş.

Aynı şekilde Irak, güvenliği Amerika’nın ulusal güvenliği ile bağlantılı olan tamamen stratejik bir bölge olarak tanımlanacak.

Amerika şu anda Iraklı siyasetçi ve uzmanlarla bölgelerin adlandırılması hususunda bir uzlaşıya varmaya çalışıyor.

Şia ve Sünni bölgelerinin oluşmasıyla ilgili sorunların çıkmasından kaçınılıyor

Bu karmaşada Amerika Sünni veya Şia bölgelerinin oluşmasıyla ilgili sorunların geride bırakılması için çabalıyor. Ancak Kürdistan bölgesiyle ilgili her hangi bir sorun bulunmuyor.

Bu arada bazı Amerikalı yetkililer, Irak’taki siyaset düzen ve farklı bölgelerin varlığı hususunda anlaşmaya varılmasının esas olduğuna ve onun ardından IŞİD ve diğer silahlı grupların tamamının maziye karışacağına ve asla önceki durumun oluşmayacağına vurgu yaptılar.

  “Musul’un kurtarılması planının” kısa zaman zarfında uygulamaya geçmesi açısından başarılı olduğuna değinen bu kaynaklar, Kürdistan bölgesinin de Washington’un federal başkentin yanında üç federal bölgesinin oluşturulması çerçevesinde federal Irak hükümetinin bütünlüğünün korunması için yaptığı anlaşmalar içerisinde olduğundan haberdar olduklarını ve federal başkent için “CF” şifresini kullandıklarını açıkladılar.

Sünni bölgelerin desteklenmesi için bir hava ağı kurulacak

Bahsedilen kaynaklar şu hususlara da dikkat çektiler: IŞİD’ten sonra Irak’ın yeniden şekillenmesi çerçevesinde birkaç tane önemli Arap başkenti tanımlanmıştır. Söylendiğine göre en az altı ay boyunca Sünni bölgelerine destek sağlaması için bir hava ağı oluşturulacak. Çünkü savaştan dolayı Sünni bölgelerin şehirleri ve alt yapıları tahrip olmuştur. Oysaki güney ve Kürt bölgelerinde nispeten istikrar hâkimdir.

Aynı şekilde son on yılda Irak siyasetinde tanınan çehrelerden bazılarının saf dışı bırakılması, yerlerine yenilerinin gelmesi, federal hükümette siyaset temelleri esasınca çıkarılan kanunların tamamının geçersiz sayılması, yeni bölgelere ve onun parlamentosuna kanun çıkarma yetkisi verilmesi ve Irak’ın teröristlerden ve radikal gruplardan temizlenmesinin ardından uluslararasında kabul gören yeni medeni kanunların çıkarılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

İlgili Haberler
En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler