ŞEYH ZAKZAKİ AFRİKA'NIN İMAM HUMEYNİ'SİDİR

Oğulları şehit olduktan birkaç gün sonra onun görüşüne gittiğimde her dinden ve konumdan insan grubunun ziyaretine geldiğini gördüm; selefiler, Hristiyanlar, devlet erkanından…

ŞEYH ZAKZAKİ AFRİKA'NIN İMAM HUMEYNİ'SİDİR

Tesnim Haber Ajansı - Londra İslam İnsan Hakları Komitesi - Islamic Human Rights Commission (IHRC)- sorumlusu Mesut Şecere, Ümmeti Vahide birliği tarafından Tahran’da düzenlenen özel bir toplantıda, Şeyh İbrahim Zekzaki ile olan eski dostluğuna işaret ederek şöyle dedi: Ben Zekzaki’yi gençlik yıllarımızdan beri tanıyorum.  O sünni olduğu dönemde de birlikte yakın arkadaştık. Şia olmadan önce  ve şia olduktan sonra ondan sorular sorduğumda bana şöyle derdi: İslam hareketi fıkıhla bir bağlantısı yoktur, kuran ve sünnet bağlı olan bir ideolojidir.

Oğulları şehit olduktan birkaç gün sonra onun görüşüne gittiğimde her dinden ve konumdan  insan grubunun ziyaretine geldiğini gördüm; selefiler, Hristiyanlar, devlet erkânından…
O gerçektende çok sevilen bir şahıstı. Zira insanlar O’nun yaptıklarına şahit olmuşlardı.

Şeyh Zekzaki Afrika ve Nijerya’nın İmam Humeynisidir. O’nun sadece şia toplumuna mal olmuş bir insan olarak nitelendirirsek yanlış değerlendirmiş oluruz. Nijerya ekonomik açıdan çok zengin olmasına rağmen bu ülkenin fakirliği acı bir gerçektir. Ustad herzaman şunu derdi: Çeşitli ülkelerde bazılarının özel uçağı vardır ama Nijerya’da bazılarının özel hava alanı vardır.

Ustad şia olmadan önce de sosyal yardımlaşma kurumu kurararak insanlara yardım ederdi. Ustadın kurduğu Hüseyniye’de sadece namaz kılınmıyordu ayrıca  sağlık ocağı da bulunuyordu. İnsanlar onu gerçekten seviyorlardı. En azından 15 milyon üyeye sahip olan sosyal yardımlaşma kurumu aynı zamanda 5 milyonda destekçisi vardı.

Zekzaki’ye olan bu sevgi insanlar arasındaydı ama devlet ona karşıydı. Neden İran şahı İmam Humeyni ile düşmandı? Bu düşmanlık imamın şia olmasından dolayı değildi. Birçok Şia vardı ki şahla bir sıkıntıları yoktu. Şahın imamla olan düşmanlığının sebebi onda olan devrimci ruh ve  onun pak insan olmasıydı.  Böyle biri onun için tehlike arz etmekteydi.

En Çok Okunan Yaşam/Kültür Haberler
En Önemli Yaşam/Kültür Haberler
En Çok Okunan Haberler