İRAN-TÜRKİYE ARASINDAKİ KÜLTÜREL ve TARİHİ İLİŞKİLER KONULU MAKALE YARIŞMASINA ÇAĞRI

İslami Kültür ve İlişkiler Organizasyonu “Türkiye-İran arasındaki tarihi ve kültürel ilişkiler” 9. konferansında, “Türkiye-İran arasındaki tarihi ve kültürel tecrübeler perspektifinden tarihi tecrübeler” konulu makale yarışmasını duyurdu.

İRAN-TÜRKİYE ARASINDAKİ KÜLTÜREL ve TARİHİ İLİŞKİLER KONULU MAKALE YARIŞMASINA ÇAĞRI

Tesnim Haber Ajansı- İslami Kültür ve İlişkiler Organizasyonu Uluslararası Kültürel Araştırma Merkezi, Türk Tarih Kurumu ve Gilan Üniversitesi’nin de işbirliği ile Türkiye ve İran arasındaki kültürel ve tarihi ilişkileri incelemek amacıyla,Türkiye ve İran arasındaki kültürel ve tarihi ilişkiler 9. konferansını, “Türkiye ve İran arasındaki kültürel ve tarihi ilişki perspektifinden tarihi tecrübeler” temasıyla düzenliyor.

Konferans sekreterliği, profesörlerden, araştırmacılardan ve öğrencilerden aşağıdaki konuları ve kriterleri dikkate alarak makale yazıp göndermeleri için davette bulundu ve gönderilen makalelerin, konferansı düzenleyenlerin hedeflerine en iyi şekilde ulaşmalarını sağlayacağını belirtti.

Makalenin konuları:

Ortaçağda İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerde seçkinlerin ve hükümet yetkililerinin rolü

Türkçe ve Farsçanın ortak mirası

Safeviler ve Kaçarlar döneminde İran ve Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve sosyal ilişkiler

Seyahatnamelerde İranlılar ve Türkler

Osmanlı ve Safevi tarihçeleri

19. yüzyılda Osmanlı ve Safevi ilişkileri

19. yüzyılda İstanbul’da yaşayan İranlılar

İran ve Türkiye; Kültürü etkileyen iki medeniyet

Türkler ve İranlıların yaşamında manevi ve irfani/mistik kaynaklar

20. yüzyılda İranlı ve Türk seçkinlerin düşüncesinde dinde modernizm

Dünden bu güne, İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerde anlaşmaların rolü

Safaviler ve Kaçarlar döneminde entelektüel ve geleneksel mektepler

İran ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerde kültürel aracıların rolü

Anlaşmalar ve mutabakatlar perspektifinden İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler

Düşünce merkezleri ve bunların İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerde etkisi

Bölgedeki gelişmeleri dikkate alarak, İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geleceğine bakış

İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler perspektifinden batı kültürü

İki ülkenin senetleri perspektifinden İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler

İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerde işbirliği yolları

Yeni bir İslam medeniyetinin oluşumunda İran ve Türkiye’nin rolü

Gönderilecek olan makalelerdeki şartlar:

Makalelerin ön dokümanının son gönderme tarihi: 8 Nisan 2016

Makaleler hakkındaki görüşlerin belirtilmesinin son tarihi: 18 Nisan 2016

Makalelerin aslının son gönderilme tarihi: 19 Mayıs 2016

Konferans Tarihi: 28-29 Mayıs 2016

Daha fazla bilgi edinmek isteyenler; markazemotaleatefarhangi@yahoo.com adresiyle iletişim kurabilirler.

7. “İran ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkiler” konferansı 2011 yılında Türkiye’nin Bursa şehrinde düzenlenmiş ve konferansın 8.side 2013 yılında Meşhed Firdevs Üniversitesinde gerçekleşmişti.

En Çok Okunan Yaşam/Kültür Haberler
En Önemli Yaşam/Kültür Haberler
En Çok Okunan Haberler