SİGMA CONSEİL ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN KUZEY AFRİKA RAPORU

Sigma Conseil Araştırma Merkezi aralarında Mısır’ın da bulunduğu Kuzey Afrika ülkelerinde yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını basın açıklamasıyla duyurdu.

SİGMA CONSEİL ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN KUZEY AFRİKA RAPORU

Tesnim Haber Ajansı - Araştırmaya göre Kuzey Afrika ülkelerinde yaşayan insanların yarısı dini aşırılığın yayılmasının sebebini; Batı ülkeleri, IŞİD’in arkasında duran gücün de, Amerika Birleşik Devletleri olduğuna inanıyor.

Sigma Conseil’in Araştırma Merkezi’nin düzenlediği basın toplantısında konuşan merkezin Tunus sorumlusu Hasan Zarkuni; Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’tan oluşan Kuzey Afrika’daki insanların dinle ilişkileri hakkında yapılan kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Kuzey Afrika’da yaşayan halkların tamamında dinin köklü bir yere sahip olduğunun ve İslam unsurunun ulusal kimliklerinin önünde yer aldığının ortaya çıktığını belirten Zarkuni, şöyle devam etti: “Tüm ülkelerde dini kimliğin ulusal kimliğin önünde yer aldığı tespit edilirken Tunus’ta bunun diğer ülkelere göre daha düşük oranda olduğu görüldü. Kuzey Afrika’da yaşayan insanların yüzde 50’lik kesiminin dini aşırılığın yaygınlaşmasındaki nedenin Batı ülkeleri, IŞİD’in arkasındaki gücün ise ABD olduğuna inandıkları anlaşıldı.”

5 ülkeden 18 yaşını geçmiş bin kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Zarkuni, bölgede dinin kültürel ya da felsefi bir anlayış olarak algılanmadığını, insanların dini vecibeleri bir sorumluluk olarak yerine getirdiklerini söyledi.

Araştırmadan çıkan sonuçlardan birinin de geleneksel din anlayışının önemini ortaya çıkardığına işaret eden Zarkuni “Geleneksel değerlere bağlı olan toplumlar dışarıdan gelen felsefi düşüncelere karşı daha güçlü bir savunma mekanizmasına sahip.” dedi.

Aşırılık ve IŞİD algısına ilişkin rakamlar sunan Zarkuni, Tunusluların yüzde 52,8’inin, Libyalıların yüzde 49,4’ünün, Mısırlıların yüzde 59,1’inin, Cezayirlilerin yüzde 48,1’inin ve Faslıların yüzde 37,5’inin IŞİD’in arkasındaki gücün ABD olduğuna inandığını söyledi.

Araştırmanın, Alman La Konrad-Adenauer-Stiftung Kurumu, Sigma Conseil Kamuoyu Şirketi ile Arap Din ve Özgürlükler Gözlem Merkezi’nin ortak çalışmasıyla 2015’te gerçekleştirildiği kaydedildi.

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler