SİLAHLI GRUPLAR RİYAD’IN MÜZAKERE HEYETİNİ RESMİ OLARAK TANIMIYOR/ KUVEYT MÜZAKERELERİNİN TEK SONUCU

Yemen Ensarullah Hareketinin Kuveyt’teki müzakere heyetindeki bir üyesi, müzakerelerin yavaş ilerleyişine değinerek şunları söyledi: “Birçok silahlı grup, Riyad’ın müzakere heyetini kendilerinin vekili saymadıklarını, hiçbir görüşmeyi kabul etmediklerini ve savaşa devam edeceklerini açıkladılar.”

SİLAHLI GRUPLAR RİYAD’IN MÜZAKERE HEYETİNİ RESMİ OLARAK TANIMIYOR/ KUVEYT MÜZAKERELERİNİN TEK SONUCU

Tesnim Haber Ajansı- Yemen Ensarullah Hareketi’nin Kuveyt’teki müzakere heyetinin bir üyesi olan Hamit Rezzak, Tesnim Haber Ajansı ile yaptığı röportajda; müzakerelerin çok yavaş ilerlediğine ve şimdiye kadar bir sonuca ulaşmadığına değinerek şunları söyledi: “Yemen Barış Görüşmelerinin şimdiye kadar ki tek sonucu, bu görüşmelerin duraksamasıydı ve hiçbir gelişme yaşanmadı ve yaşanacağına dair iyi bir umut da yok. Çünkü ateşkes, karşı taraf tarafından ihlal ediliyor ve Yemen’in çeşitli bölgeleri bombalanıyor.”

Hamit Rezzak, karşı tarafın Kuveyt’teki barış görüşmelerine bakış açısıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Karşı taraf hala, müzakereler boyunca savaş meydanında elde edemediklerini burada kazanacaklarını düşünüyorlar, onlar ülke ve hükümetin onlara bırakılması ve diğerlerin sadece gelip isteklerinin altına imza atması gerektiğini zannediyorlar, bu kabul edilemez bir durumdur.”

Hamit Rezzak, milli müzakere heyetinin barış ve anlaşmaya varmak için ciddi olduğunu ve karşı tarafta da ciddiyet olduğu takdirde, bu görüşmelerin bir sonuca ulaşacağını vurguladı.

Yemen Ensarullah Hareketi müzakere heyeti üyesi, bu konu hakkında şunları söyledi: “Yemen milli müzakere heyeti, halkın desteği ile bu görüşmelerde bulundu. Güçlü ve sağlam bir duruşu var, biz barışın sağlanması konusunda ciddiyiz. Eğer karşı taraf da barışa ulaşmada ve Yemen’e karşı işgalci eylemlerini durdurmada ciddiyet gösterirse, görüşmelerde bir ilerleme söz konusu olabilir ama görüşmelere katılmayı Yemen halkı aleyhindeki aldatmaca ve oyunlarının bir parçası haline getirirlerse, kesinlikle isteklerine ulaşamayacaklardır.

Riyad müzakere ekibinin hiçbir yetkisi yok

Hamit Rezzak sözlerinin bir kısmında Riyad müzakere heyetinin mahiyetine değindi ve bu konuda şunları söyledi: “Karşı taraftaki müzakere heyetinin kendisine ait bir iradesi yok ve aynı zamanda karar alma gücü de yok, biz hiçbir yetkisi olmayan ve meydanda çatışan güçlerle hiçbir alakası olmayan kişilerle görüşme yapıyoruz. Örneğin; Eğer savaş bölgelerinde ortamı sakinleştirecek komiteleri faaliyete geçirme hakkında bir şey söylesek, karşı tarafın bu bölgelerdeki silahlı gruplarla hiçbir bağlantısı yok ve silahlı gruplar onları asla resmi olarak tanımıyorlar.

Birçok silahlı grup, Riyad müzakere heyetini kendilerinin vekili olarak tanımadıklarını ve hiçbir görüşmeyi kabul etmeyip savaşa devam edeceklerini açıkladılar.

Suudi savaş uçakları Yemen şehirlerini bombaladığı zaman görüşmeler zorlaşıyor, karşı tarafın müzakere ekibi Suudi Savunma Bakanlığı Sekreterliği ile telefon bağlantısı bile kuramıyor ve bu büyük bir sorun. Eğer Amerika ve Arabistan gerçekten Yemen’deki savaşı durdurma kararı almışlarsa, nihai çözüm ortaya çıkacaktır.”

Yemen Ensarullah Hareketi müzakere ekibi üyesi, Suudilerin bu görüşmelerdeki asıl amaçlarına değinerek şunları söyledi: “Suudiler Yemen savaşında yenilmelerine ve hiçbir şey elde edememelerine rağmen, barış görüşmelerinde kendileri için bir çıkar elde etmeye çalışıyorlar. Bizim aynı zamanda siyasi bir savaş içerisinde de olduğumuzu söylemeliyim. Onlar Yemen’in bağımsızlık ve özgürlüğünü resmi olarak tanımaya gelmediler, onların asıl amacı müzakere masası yoluyla Yemen halkına baskı yapmak ve kendi planlarını uygulamak.

Suudiler, bazen dış ülkelerdeki elçileri vasıtasıyla bazen de aşırı üzüntülerini belirterek, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler özel temsilcisi yoluyla, Yemen hakkında Yemen’deki müzakere ekibine baskı yapılmasını istiyorlar.

Amerikan Güçlerinin Yemen’in güneyine girmesinin barış görüşmelerine olumsuz etkileri

Hamit Rezzak konuşmasının başka bir bölümünde Amerikan Güçlerinin El-Kaide ile mücadele etme bahanesiyle Güney Yemen’e girmesine değinerek, şunları söyledi: “Amerikan Güçlerinin El-Kaide ile mücadele bahanesiyle Güney Yemen’e girmesi, barış görüşmelerini olumsuz yönde etkileyecektir, Yemen Müzakere Ekibi Başkanı Muhammed Abdüsselam, 18 ülkenin elçileriyle yaptığı görüşmede bu konuya değindi ve Amerikan Güçlerinin El-Kaide ile mücadele bahanesiyle Güney Yemen’e girerek ülkenin iç işlerine müdahale etmesini kınadı.”

Yemen Ensarullah Hareketi müzakere heyeti üyesi, Amerikan Güçlerinin Güney Yemen’e girmesindeki zamanlamanın bir amacı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Halk Güçleri ve Ordu, El-Kaide ile mücadele ettiğinde, Amerikalılar bu terörist grubun Yemen’deki varlığını inkâr ediyorlardı. Bu zamanlama ( yani Kuveyt’teki barış görüşmeleriyle aynı vakitte olması) kesinlikle Yemenli müzakere heyetine baskı yapmak amacıyla, daha fazla işgal gücünün Yemen topraklarına sokulması içindir.”

Hamit Rezzak son olarak yabancı güçlerin ülkedeki müdahalesini reddederek şunları söyledi: “Bu amaçla şekillenen bütün işler batıl olacaktır. Yemen halkı işgalcilerle mücadele etme ve kendini savunma hakkına sahiptir ve biz şimdi bu temel üzerine ülkemizi ve toprak bütünlüğümüzü savunuyoruz.”

İlgili Haberler
En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler