İran, Türkiye’nin En Büyük Üçüncü Petrol İhracatçısı

Türkiye 2015 yılında toplam 25 milyon 64,776 ton petrol ithal etti. Bu rakama göre, Irak’tan 11 milyon 409, 810 ton, Rusya’dan 3 milyon 102,612 ton, İran’dan 5 milyon 587, 624 ton ve Suudi Arabistan’dan 2 milyon 379,325 ton petrol ithal edildi.

İran, Türkiye’nin En Büyük Üçüncü Petrol İhracatçısı

Tesnim Haber Ajansı - Ham petrole ek olarak, Türkiye 7 milyon 026,314 ton Petrol ürünleri ithal etti. Rusya’dan geçen sene 2 milyon 644,748 ton dizel ve 1 milyon 272,954 ton diğer petrol ürünleri ithal etti ve Rusya, Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı haline geldi. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) raporu göz önüne alındığında, Türkiye 2015 yılında İsrail’den 1 milyon 876,807 ton mazot ithal etti. Türkiye’nin 2015 yılındaki Petrol ve Petrol ürünleri ithalatını 25 milyon 064,776 ton ham petrol, 39 milyon 637,998 ton petrol ve petrol ürünleri, 11 milyon 884,892 ton motorin, 919,709 ton fuel-oil, 180,571 uçak yakıtı, deniz taşımacılığı için 75,954 ton yakıt ve 1 milyon 512,096 ton diğer petrol ürünleri oluşturmakta.[1]

Buna göre:

Üretim:

* 2015 yılında rafinerici lisansı sahipleri toplam üretim miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık %40 artarak 27,865 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam üretimin %67'lik kısmı, motorin, benzin türleri ve jet yakıtından oluşmaktadır.

İthalat:

* 2015 yılında rafinerici lisansı sahipleri 28,082 milyon ton, dağıtıcı lisansı sahipleri 11,537 milyon ton ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri 18.844 ton olmak üzere toplamda 39,638 milyon ton petrol ithalatı gerçekleşmiştir. Toplam ithalatın %70,85‘i rafinerici lisansı sahipleri tarafından %29,10’u ise dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

* 2015 yılı için ürün bazında bakıldığında, toplam ithalatın yaklaşık %63’ü olan 25,065 milyon tonluk kısmını ham petrol ithalatı oluşturmaktadır. Toplamda en fazla petrol ithalatının yapıldığı ilk 3 ülke ise sırasıyla Irak, Rusya Federasyonu, İran olarak karşımıza çıkmakta olup, bu ülkelerden yapılan ithalat toplam petrol ithalatının % 61’ini oluşturmaktadır.

* Petrol ithalatının bir önceki yılla karşılaştırılmasından; ham petrol ithalatının % 43,41 oranında arttığı buna karşılık havacılık yakıtları ithalatında %76,34‘lük bir azalış olduğu görülmektedir. 2015 yılında benzin türleri ithalatı ise gerçekleşmemiştir

İhracat:

* 2015 yılında toplam petrol ihracat miktarı 10,806 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Rafinerici lisans sahiplerinin toplam ihracat içerisindeki payı %59,78 olup ihrakiye teslim lisansı sahibi ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin payları ise sırasıyla %33,14 ve %7,08 olmuştur.

* Bir önceki yıla göre benzin türlerindeki %49,30’luk artışa karşılık, motorin türlerinde %50,59’luk bir azalış gözlemlenmektedir.[2]

 

[1] http://www.irna.ir/fa/News/82122977/

[2]http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/YayinlarRaporlar/Yillik

(Petrol Piyasası Sektör Raporu/2015, Tablo 2.1.1, s.6)

İlgili Haberler
En Çok Okunan Ekonomi Haberler
En Önemli Ekonomi Haberler
En Çok Okunan Haberler