Arabistan’ın El-Ezher’i İran Karşıtı Bir Üsse Dönüştürme Planı

Özellikle son iki yılda olmak üzere Arabistan’ın el-Ezher’e desteklerinin artması, “Arabistan’ın tam anlamıyla el-Ezher’i kontrolü altına almak ve Mısır’ın bu önemli kurumunu İran ve Şiiliğe karşı bir düşmanlık ve mücadele aracına dönüştürmesi yönünde” ciddi planlar yaptığı konusunu zihinlere getirdi.

Arabistan’ın El-Ezher’i İran Karşıtı Bir Üsse Dönüştürme Planı

Tesnim Haber Ajansı - Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın deşifre olan belgeleri, Arabistan’ın el-Ezher’e ilgi göstermesinin sebebinin; “Arap dünyasının en büyük Sünni kuruluşu olan el-Ezher ile özellikle İran olmak üzere Şiaların diyalog kopukluğunun devam etmesi ve merhum Şeyh Mahmud Şeltut gibi bazı el-Ezher şeyhlerinin taraflar arasındaki ihtilafları en aza indirgeme yönündeki çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması” olduğunu gösteriyor.

Mısır’ın “Sasa Post” internet sitesinin verdiği bilgiye göre; deşifre olan belgelerin bir diğer kısmı, Arabistan’ın Kahire Büyükelçisi Ahmed Kattan’ın sürekli özellikle el-Ezher şeyhi olmak üzere el-Ezher temsilcileriyle ve bazı İslami çehrelerle irtibat halinde olduğunu ve “Mısır’da Şiiliğin yayılması” adını verdikleri şeyle mücadele etmek yönünde onlarla irtibat kurmaya çalıştığını gösteriyor.

Bu mesele Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın deşifre olan mektuplardan birinin içeriği, Arabistan’ın dolaylı olarak selefi tebliğcilerden Muhammed Hisan’ın basın toplantısına destek verdiğini ve onun doğrultusunda el-Ezher’in gözetimi altında Şiilik ile mücadele planının hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını ortaya koyuyor.

Suudi hanedanının siyaseti sadece el-Ezher’e destek vermek ve taraflar arasında görüş birliğinin sağlanmasıyla sınırlı değildir. Bilakis bu hanedan, Şia talebelerin bu kurumda okumasına karşı çıkılması ve İranlı araştırmacıların Mısır’a girmesinin engellenmesi yönünde da el-Ezher’e baskı yapıyor.

Bununla birlikte Arabistan, el-Ezher’in Şiilikle mücadelede ana role sahip olduğuna inanırken el-Ezher de bu dini kurum ile Arabistan’ın iki bedendeki bir ruh oldukları vurgusu yapmıştır!

Sasa Post internet sitesi, el-Ezher Üniversitesi Dekan Yardımcısı Abbas Şuman’ı telefonla arayarak Suudi hanedanının el-Ezher’deki nüfuzu hakkında bazı sorular yöneltti. Şuman soruların cevabında şu iddiada bulundu: “el-Ezher ve Arabistan, amacı terörizmle mücadele ve ılımlı İslam’ı yaymak olan bir beden gibidirler. Özellikle amacımız aynı yönde olduğu dikkate alınacak olursa Arabistan’ın el-Ezher’e mali destekleri de bu yöndedir.

Son zamanlarda tarafların yakınlaşması, Mısır ve Arabistan hükümetlerinin destek verdiği el-Ezher’in kapsamlı rol üstlenmesi doğrultusundadır. Bu rol ise, el-Ezher’in Arap dünyasındaki küresel etkisi ve Şiilik ile mücadeledir.”

Şuman’ın görüşleri, Arabistan’ın eski generali ve el-Şark Siyasi ve Stratejik Araştırma Merkezi’nin Başkanı Enver Aşki’nin görüşlerine aşırı derecede yakındır. Aşki, Sasa Post’a verdiği röportajında şöyle konuştu: “Arabistan, el-Ezher’e İran’ın karşısında durması için destek veriyor; çünkü İran, İslam dünyası için büyük bir tehlikeye dönüşmüştür.”

Aşki, İran ve Şia inancı karşıtı iddialarına şöyle devam etti: “Arabistan, el-Ezher’in Şiilik ile mücadeledeki rolünü çok iyi biliyor ve bu rolün ileride İran tehlikesinin artmasıyla orantılı olarak artmasını gerektiğini de biliyor.”

Son yıllarda Müslüman âlimlerinin çoğu, defalarca radikal vahabi zihniyetinin el-Ezher’e nüfuz ettiği ve Ehli Sünnet dünyasının en önemli dini kuruluşunun İslam âleminde radikalizm ve fitne çıkarma merkezine dönüştüğü yönünde uyarılarda bulunmuşlardı. Suudi yetkilileri ve el-Ezher yöneticilerinden aktarılan bu açıklamalar, bu uyarıların yerinde olduğunu ve Arabistan’ın pratik olarak el-Ezher’i Şiilik karşıtı düşmanlık ve mezhepçilik aracına dönüştürmekte olduğunu gösteriyor.

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler