İran ve Destekleri Olmasaydı, Bugün Filistin Diye Bir Şey Olmazdı

Lübnanlı bir strateji uzmanı, “İran ve destekleri olmasaydı, Filistin’den geriye hiçbir şey kalmazdı” dedi.

İran ve Destekleri Olmasaydı, Bugün Filistin Diye Bir Şey Olmazdı

Tesnim Haber Ajansı - Lübnanlı strateji uzmanı Hişam Cabir Kudüs günü hakkında şu açıklamalarda bulundu: 1979 yılı Ramazan ayında İmam Humeyni yayımladığı bir mesajla her yıl Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak belirledi ve onu İslam’ın hayat bulduğu gün olarak adlandırdı. Ondan sonra da her yıl Ramazan ayının son cumasında insanlar “İsrail’e ölüm”, “Amerika’ya ölüm”, “Amerika Allah’ın Düşmanı” ve “İsrail Allah’ın Düşmanı” sloganlarıyla Beytu’l Mukaddes’in Siyonist rejimin pençesinden kurtarılmasını istiyorlar. Halk yoğun katılımlarıyla Kudüs’ün kurtarılacağı güne kadar Filistin halkına ve onların mücadelesine desteklerini ilan ediyorlar. Bugünde sadece İran halkı değil bilakis çoğu Müslüman ülkelerin ve hatta diğer ülkelerin halkları yürüyüşler düzenliyorlar.

Arap ülkelerinin çoğu, İsrail’in dostu olmuş

Hişam Cabir şöyle ekledi: Filistin meselesi, unutulmuş bir konu haline gelmiştir. Eğer İran ve Filistin halkına verdiği destekler de olmasaydı, esasen Filistin meselesi diye bir şey kalmazdı. İran sürekli olarak Filistin halkının hakları ve onlara destek verilmesinin gerekliliğinden söz etmektedir. Elbette Filistinliler arasında ayrılıkların olması esef vericidir. Günümüzde Arapların İsrail ile çekişmeleri sona ermiştir ve herhangi bir çekişme bulunmamaktadır. Çünkü Arap ülkeleri İsrail’in dostu olmuşlardır. Ancak yeni neslin gelerek yeniden İsrail ile mücadeleye başlaması veya direniş ekseninin zafere ulaşması bu durumdan müstesnadır. Çünkü şu anda direniş ekseni her zamanki düşmanı yani terörizmle mücadele etmektedir ve önümüzdeki yıllarda Filistin meselesinde bir çıkış yolunun oluşmasını ümit ediyoruz. Ancak Filistin halkından istenen, kendi aralarında birlik olmalarıdır ki maalesef şu ana kadar bu istek sağlanamamıştır.

Arap ülkelerinin Mescidu’l Aksa ve Kudüs’e hiç destek vermemeleri esef vericidir

Hişam Cabir kendisine yöneltilen bir diğer soruyu şöyle yanıtladı: Eğer İmam Humeyni (r.a.) olmasaydı belki de hiç kimse bugünü Kudüs günü olarak adlandırmazdı. Çünkü Kudüs, unutulmuş bir konu haline gelmişti. Şu anda Siyonistler Arapları ve Müslümanları Kudüs’ten dışarı çıkarmakla meşguller ve birkaç yıl sonra İsrail’in “Neden Kudüs’ten bahsediyorsun? Oysaki orada hiçbir Arap veya Müslüman yaşamamaktadır” demesi uzak bir ihtimal değildir. Aynı durum Mescidu’l Aksa’yı da tehdit etmektedir. Maalesef özellikle Fars Körfezine komşu Arap ülkeleri olmak üzere Arap ülkeleri Mescidu’l Aksa ve Kudüs’e asla destek vermiyorlar ve hatta gizli bir şekilde İsrail ile ittifak kurmuşlardır.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler