Halil İnalcık Kimdir?/İnalcık'ın İran'da Yayımlanan Kitapları

Ünlü Tarihçi Halil İnalcık gözlerini dünyaya yumdu.

Halil İnalcık Kimdir?/İnalcık'ın İran'da Yayımlanan Kitapları

Tesnim Haber Ajansı - Tarihçi Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu hep savaş yıllarında geçen İnalcık, 1924 yılında ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti ve ilkokulu burada, Gazi İlkokulunda, bitirdi. Babası Seyit Bey ailesini bırakıp Mısır’a yerleştiği için Halil İnalcık’ı annesi büyüttü.

Ortaokulda yatılı olarak Sivas Öğretmen Okulu’na verilen İnalcık, 1932 yılında ise Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu’na nakledildi. Burada, fizik dalında Nusret Kürkçüoğlu, edebiyat dalında ise edebiyat tarihçisi Abdülbaki Gölpınarlı gibi ünlü hocalardan ders aldı.

1935’de öğretmen okulundan mezun olduktan sonra, Atatürk’ün tarih tezini bilimsel temellere dayandırmak için kurduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne başladı. İnalcık, üniversite eğitimi sırasında da dönemin önemli isimlerinden ders aldı. Bunlar arasında Fuad Köprülü, Şemsettin Günaltay, Muzaffer Göker, Yusuf Hikmet Bayur gibi isimleri sayabiliriz.

Ortaçağ tarihi derslerini aldığı Köprülü, İnalcık üzerinde büyük bir etki bıraktı ve meslek yaşamı boyunca kendisine örnek oldu. İnalcık, 1940 yılında mezun olduktan sonra Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde kaldı ve Yakınçağ Tarihi Bölümü’nde asistan oldu. Bu arada Şevkiye Hanımla evlendi ve 1948 yılında Günhan adlı çocukları dünyaya geldi.

İran İlmi Camiası Son 10 Yılda Onu Tanıdı

Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Çev. Resul Arabhani, İslam Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, 2012, 677 sayfa

İran Milli Ansiklopedisi Yayın Evi, İstanbul tarihi konusunda olan makalelerini “İstanbul, Rum Başkentliğinden Osmanlı Dar’ul Hilafesine Kadar” başlığı altında toplamış 2006’da Tahran’da yayımlamış.

The Ottoman Empire: The Classical Age 1300- 1600, Çev. Kiyumers Karaklı, Basiret Yayın Evi, 2008, 446 sayfa

Kitaplarından ilave onlarca makalesi Farsçaya tercüme edilip; ilmi dergilerde ve gazetelerde yayımlanmış. Özellikle Osmanlının Sosyal Tarihi konusunda olan makaleler İranlı çevirmenlerin dikkatini kendine çekmiştir.

En Çok Okunan Yaşam/Kültür Haberler
En Önemli Yaşam/Kültür Haberler
En Çok Okunan Haberler