ABD Bölgeyi Milliyet Temelinde Bölmek Peşinde / Beşar Esad Suriye Halkının Yanında Kalarak Onlarla Yan Yana Savaştı

İran Dışişleri Bakanı Danışmanı ve İran Meclisi Dış İlişkiler Eski Genel Müdürü Hüseyin Şeyhülislam Tesnim Haber Ajansında gerçekleşen toplantıda; Suriye'deki son gelişmeleri, özellikle Halep’in ve orada olan direniş kuvvetlerin durumunu, Suriye’nin gelecekteki gelişmeler üzerindeki etkisini açıkladı.

ABD Bölgeyi Milliyet Temelinde Bölmek Peşinde / Beşar Esad Suriye Halkının Yanında Kalarak Onlarla Yan Yana Savaştı

Tesnim Haber Ajansı - Şeyhülislam; Dünya güçleri Esad'ın iktidarda kalması için ikna olmuşlar mı yoksa hala Beşar Esad'ın iktidardan düşme seçeneğini düşünüyorlar mı sorusuna verdiği cevapta: Dünya güçlerinin çok dilekleri var ve hatta İran’ın varlığını da istemiyorlar ve eğer başarabilirlerse İran’ı haritadan yok ederler. Ama bu işe güçleri yetmiyor.

Bir zamanlar dünya güçleri Esad’ı düşürebileceklerini düşünüyorlardı ama buna güçlerinin yetmediği sonucuna ulaştılar. Savaş alanında cinayet, yağma ve insanları katletmekle elde edemedikleri, müzakere masasında onlara verilmez.

Beşar Esad Suriye Halkının Yanında Kalarak Onlarla Yan Yana Savaştı

Şeyhülislam, Beşar Esad'ın Suriye halkı arasındaki yerini vurgulayarak; Esad, Suriye halkının yanında kaldı ve onlarla yan yana savaştı. O’nun görüşüne göre Suriye ordusu gerçekten çok direndi ve bu çok değerlidir.

Suriye'de En Önemli Strateji Kan Dökülmesinin Önlemesidir

Hüseyin Şeyhülislam Halep'teki direniş kuvvetlerin durumu hakkında; “Direniş kuvvetlerin şimdiki durumu Suriye'de geçmişten çok daha iyidir.”

Şeyhülislam Halep'teki operasyonların yavaş ve hassas olduğunu hatırlatarak, Bizim Suriye'de en önemli stratejimiz kan dökülmesinin önlemesidir ve temel amacımız Suriye halkı en az kaybıyla operasyonlar sonlandırılsın ve Halep'te operasyonların yavaş gitmesi bu sebepten dolayıdır ve bu doğru bir meseledir.

İsrail ve ABD Kendi İnsansız Hava Aracılarının Bilgilerini Teröristler Emrine Veriyorlar

İran Dışişleri Bakanı Danışmanı, İsrail ve ABD’nin Suriye savaşının içinde olduğunu hatırlatarak dedi: Biz ana muhabereyi El Kuseyr’de yaptık. Eğer El Kuseyr düşseydi büyük ihtimalle Şam'da düşecekti. El Kuseyr Lübnan’ın Trablusşam tarafından teröristlere silah transferi yapılan bir yoldur. İsrail'in varlığı El Kuseyr’de sürüyordu ve silahlı grupları yönetiyordu. ABD ve İsrail, Suriye çatışmalarda doğrudan havadan ve karadan varlıkların sürdürüyorlar. Onlar İnsansız hava aracılarını kullanarak bilgi toplayıp ve teröristlere ayrıntılı bilgi sağlayarak onlara belirli hedefleri tayin ediyorlar.

ABD'liler Şam’ın Düşmesini Kesinlikle İstiyordu Ama Şimdi Umutsuzluğa Düştüler

Hüseyin Şeyhülislam, El Kuseyr bölgesinin kurtulmasını hatırlatarak: ABD'liler kesinlikle Şam'ın düşmesini istiyorlardı. Hala bu meseleyi istiyorlar ama şimdi umutsuz olmuşlar, biz kesinlikle biliyorduk ki El Kuseyr düşmesiyle hiç şüphesiz Şam'da düşecekti ve IŞİD, Suriye’deki tüm yeteneklerini kullanarak Irak'a saldıracak böylece Bağdat ve Erbil düşecek ve IŞİD, İran sınırına ulaşmış olacaktı.

Şüphesiz Halep’in Kurtuluşu Direniş Kuvvetlerin Ellerinde

Şeyhülislam Halep kurtuluşun Suriye'de ne kadar etkili olması konusunda: Halep'in kurtuluşu silahlı grupları umutsuz edecek ve onları yok edecek. Emperyalist güçlerin tüm çabası Suriye’yi bölmektir. Onlara iki başkent lazımdır ve Halep ikinci başkent olabilecek tek yerdir.  Şam’ın tüm yetenekleri Halep’te var ve hatta ekonomi ve kültür açısından Şam’dan daha güçlüdür.

Şeyhülislam: Tüm büyük güçlerin çabaları Şam’ın Halep'te direnememesi ve Halep muhalefetin eline geçsin ve orayı bir başkent ilan etsinler. Halep'in kurtuluşu direniş kuvvetlerin ellerindedir ama bizim stratejimiz öyle bir şekilde hareket etmeliyiz ki daha az kan dökülsün. İlk olarak Halep'e tüm silah giriş yollarının kapatılması lazım. Eğer Türkiye Suriye politikasını değiştirse kesinlikle onlarla işbirliği yapacağız.

ABD Bölgeyi Milliyet Temelinde Bölmek Peşinde

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki varlığını ve bazı askeri gruplara yardım etmeleri hakkında; Şüphesiz ABD milliyet temelinde bölgeyi bölmek peşindedir. Eğer bölgede Kürt, Dürzü, Alevi ve Maruni bölgeler oluşturulsa o zaman bir bölgede Yahudi milliyeti anlamlı olur, çünkü Siyonistler dinle değil Yahudi milliyetçilikle tanıtım yaparlar.

Şeyhülislam: Bu nedenle bunların hepsi denize kıyısı olmayan küçük ülkeler olacaklar ve ABD nasıl isterse bunları yönetebilecek. Kürtler şimdi bölgelerini Akdeniz'e kadar genişletmek istiyorlar ama ne kadar başarılı olmaları bir sorudur.

İran'ın Suriye'de Danışman Varlığı Fitneyi Bertaraf Edene Kadar Devam Edecek

Hüseyin Şeyhülislam son olarak İran'ın Suriye'de danışman varlığı süresi ile ilgili soruya cevapta; İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'de danışman varlığı fitneyi bertaraf edene kadar devam edeceğini vurguladı.

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler