Tacikistan'da Dine Karşı Aşırıcılık ve Şiddeti Reddeden İslamcı Akımlara Yapılan Baskı


Tacikistan'da Dine Karşı Aşırıcılık ve Şiddeti Reddeden İslamcı Akımlara Yapılan Baskı

IŞİD’in dini ve düşünsel yapısına dikkat edildiğinde, IŞİD’in Tacikistan’da varlığı konusunda çeşitli görüşlerle karşı karşıya kalıyoruz.

Tesnim Haber Ajansı - Bu konu hakkında iki görüş hakim, birinci görüş IŞİD’in Tacikistanda varlığının olmadığını söylerken IŞİD’in genel anlamda Tacikistan’a sızarak etkinlik gösteremeyeceğini savunmakta. Bu görüü savunanlara göre Tacikistan’da tekfirci grupların varlığı söz konusu iken IŞİD isimli bir örgütün olmadığı net olarak ifade edilebilir.

IŞİD’in Tacikistadaki varlığı tartışmalarında ikinci görüş ise ki bu görüş Ruslar tarafından da dikkat çekici bir biçimde  savunulmakta, bu görüş IŞİD’in Tacikistan’da güçlü bir şekilde varlık gösterdiği ve oldukça fazla sempatizan-destekçisinin olduğu görüşüdür.

Elimizde olan belgelere dayanarak IŞİD’in savaş tekniği dikkate alındığında , IŞİD’in merkeze yerleşerek merkezden etrafındaki unsurları yöneten bir örgüt olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız. Bu örgüt Suriye ve  Irakta bulununan kendi kontrollerindeki alanı merkez sayarak başta bölge ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerdeki çeşitli frupları kontrol ediyor ve bu gruplardan militan devşirme çalışmaları yapmaktadır, bu durumu başta Afrika olmak üzere Avrupa ve Amerika’da görmekteyiz.

Ancak bölgede yaşanan son gelişmeleri dikkate alınır ise iki büyük tehlike ile karşı karşıya kalındığını görmekteyiz, bu iki büyük tehlike bölgede varolan tekfirci terör gruplarının daha aktif rol almasına zemin sağlamaktadır, bunlardan ilki SSCB’nin yıkılmasından sonra aşırıcılığın oluşması için elverişli bir zeminin ortaya çıkması,  ikinci unsur ise dine karşı olan aşırıcılıktır, yani birincisi dini aşırıcılık ikincisi dine karşı aşırıcılıktır.

Orta Asya’da aşırıcı olmayan sade ve diğer gruplara düşmanlık beslemeyen İslami akım olarak sayılan Tacikistan İslami Hareket Partisi geçmiş yıllarda mutedil İslam görüşünü iktidara ortak yapmayı başarmış ancak bu gün SSCB’nin yılkılmasının yirmi yıl gibi bir sürenin ardından dine karşı olan aşırıcı akım yıllardır büyük emeklerle inşa edilen bu birikime saldırarak bu partiyi ve hareketi ortadan kaldırmıştır,  öyleki şu anda bu partinin içerisinde yöneticilerinde yer aldığı  ikiyüz’den fazla üyesi ya öldürülmüş yada hapse atılmıştır. Bu partinin siyasi yönetim meclisi üyeleri şuan yaşaıkları tedirginlik nedeni ile evlerini terketmek zorunda kalmışlardır.

Açıkça ifade etmek gerekirse İmam Ali Rahmanov tekfirci gruplar ve bölgenin güvenliği arasında bir duvar görevi üslenen bu partiyi ortadan kaldırmış ve buda ülkeyi çok büyük teklikelere  sürüklemiştir.

En Çok Okunan Röportaj Haberler
En Önemli Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler