Obama Hükümetinin Yeni Politikası, Terörist Örgütlerin Önlenmesi

Uluslararası bakış açısından bakıldığında Suriye krizinin daha fazla uzaması Rusya ve ABD arasında bulunan rekabetin sonucu olduğu görülmektedir.

Obama Hükümetinin Yeni Politikası, Terörist Örgütlerin Önlenmesi

Tesnim Haber Ajansı - Bu rekabete yeni yada gizli soğuk savaş adı verimektedir. Daha doğrusu Suriye krizi stratejik yönler bakımından  ABD’nin Batı Asya’ya olan bakış açısının sonucudur bu sebeple şimdiki krizden öncede ABD  Suriye’yi bölgede sorun olarak değerlendirmekte ve Esad’ın devrilmesi için çaba sarfetmekteydi.

Amerika, Arap baharı ile birlikte bölge ülkelerinde gerçekleşen halk devrimleri ve  özellikle Mısır’da  gerçekleşen durum karşısında ne yapacağını şaşırdı, ancak çok hızlı bir şekilde yaşananların sonuçlarını kontrol ve kanalize etmeye çalıştı. Buna rağmen arap devrimleri ABD’nin bölgede olan  stratejik güç temellerini zaafa uğrattı, bu durum ABD’nin Batı Asya’da var olan dış politikasını tepkisel bir duruma getirdi, başka bir deyişle bölgede olan Amerikan işbirlikçisi hükümetlerin devrilmesiyle ABD şuan Batı Asya’da en zayıf dönemini yaşamaktadır. 

Bu durumu göz önüne alarak ABD’nin bölge olayları ve gidişatını kanalize etmek ve yönetmek için aldığı kararlardan biri, ABD’nin bölgesel muhaliflerininin etkisini zayılatmak olmuştur.  Bu kararın nedeni ABD’ye bölgede muhalif olan ülkelerin yaşanan gelişmeleri kendi çıkarları için kullanmalarını engellemekti, bu nedenle ABD Suriyede çatışmaları körükleyerek durumu daha gergin bir aşamaya taşıdı.

Suriyede yaşanan çatışmalar, Büyük Ortadoğu Projesinin şekillendirilmesi için batının Batı Asyadaki elini kuvvetlendirmek için zaman kazanma planının bir aşaması olarak değerlendirilsede bu güne kadar Suriye devletinin direnişi nedeniyle bu strateji ahlen başarıya ulaşamamıştır. Daha net ifade etmek gerekirse Suriye yaşanan krizin başladığı günün üzerinden beş yıl geçsede ABD’nin  birkaç ay içerisinde başarılı olacağını düşündüğü  çeşitli müdahaleci planları Suriye’de başarısız olmuştur. Bu sonucun altında ABD’nin bölgede yaşanan gelişmelerin kaynağı ve nedenleri ve detayları hakkında yeterince bilgi sahibi olmayışı yatmaktadır.

Aslında, Amerikalılar ve onların yönetim ve karar verici kurumları Afganistan ve Irak tecrübelerini iyi kullanamadıkları gerçeğini ortadadır.  ABD Esad muhalifi olan Selefi ve Aşırıcı örgütleri destekleyerek Suriye’de yeni bir Taliban dönemini oluşturacaktır, tüm bu yaşananlara rağmen  sert ve askeri müdahalelerin sonuçsuz kalması Suriye’de olan aşırıcı örgütlerin Amerika ve Avrupaya karşı yarattığı tehlikenin her geçen gün giderek artması gerçeğini göz önüne alarak ABD ve onun işbirlikçilerinin önceliği Suriyede Beşar Esad hükümetini devirmek yerine yarattıkları aşırıcı örgütleri kontrol altına almak olarak değişmiştir.  ABD şu an Afhanistan’da Sovyetlere karşı güçlendirdiğ Taliban gerçeği ile Suriye sonrasında yaşamamayı ümid etmektedir. Amerika bu güne kadar izlediği yanlış politikaları değiştirme çabasındadır.

Başka bir değişle Amerikalı yöneticiler, ülkede krizin başladığı 2012 yılından bu güne gelinen süreçte Suriye’de El Kaide uzantısı örgütlerin kendileri için yarattığı tehlike ve tehtid konusunu dile getirmişlerdir. Kimi uzmanlar bu meseleye vurgu yaparak ABD’nin temel önceliğininin artık, Esad’ı devirmek değil bu terör grupları ile mücadele olduğu görüşünü dile getirmektedir.

Suriye ordusuna yakın olan bazı kaynaklar ise,  son zamanlarda ABD istihabarat kurumlarının bölgedeki terör gruplarına ait bilgileri kendilerine verdiklerini belirtmektedir. Bu hamleyide bahsettiğimiz poitikalar çerçevesinde değerlendirebiliriz.

İlgili Haberler
En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler