Radikal İslam ve Radikal Sekülarizmin Balkanlarda İslamafobi Sonucu Gerçekleşmesi

Çok sayıdaki uzman, Vahabiliğin balkanlarda derim bir geçmişinin olmadığı kanısındadır. Vahabiliğin 1991 yılı sonrasında bölgeye geldiği, 1995 yılına dek süren Bosna Savaşı ve devamında gerçekleşen 1998 yılındaki Kosova Savaşı devamındaki Makedonya savaşı, Vahabilerin bölgeye gelmesi için uygun ortamı hazırlamıştır.

Radikal İslam ve Radikal Sekülarizmin Balkanlarda İslamafobi Sonucu Gerçekleşmesi

Tesnim Haber Ajansı - Balkanlar dört büyük tehlike ile karşı karşyadır;

1. Radikal İslam’ın yayılması: Radikal İslam yada Vahabilik diye tanımlanan inancın bölgede yayılması.

2. Seküler İslam’ın bölgede yayılması: Bu akımın yayılasında Türkiye önderlik etmektedir.

3.  İslamafobi ve İslam Karşıtı eylemler: Bu akıma batılı ülkeler önderlik etmekte.

4. İslamcı  örgütler ve grupların arasındaki samimiyet ve iyi niyet dışı rekabet

Aşırıcı İslami düşüncelerin Balkanlardaki varlığının geçmişi hakkında çeşitli görüşler mevcuttur. Ancak açıkça gözler önünde olna gerçek şu ki, özellikle bölgede varolan kültürel ve dini yoksullukla beraber  1990’lı yıllarda gerçekleşen etnik çatışmalar Vahabilerin Balkanlara gelmesine zemin hazırlamıştır.

Çok sayıdaki uzman, Vahabiliğin balkanlarda derim bir geçmişinin olmadığı kanısındadır. Vahabiliğin  1991 yılı sonrasında bölgeye geldiği, 1995 yılına dek süren Bosna Savaşı ve devamında gerçekleşen 1998 yılındaki Kosova Savaşı devamındaki Makedonya savaşı, Vahabilerin bölgeye gelmesi için uygun ortamı hazırlamıştır.Vahabiler bölgedeki müslüman halklara yardım etme bahanesi ile Suudi Arabistan ve Katar kaynaklı dini eğitim, Mali ve Silah yardımı bahaneleri ile  bölgeye giriş yapmışlardır.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler