Mısır Devriminin Başarısız Olmasının Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme


Mısır Devriminin Başarısız Olmasının Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme

Mursi’nin iktidara gelmesi ile birlikte daha önceki yönetimden devralınan kurumlar mevcut yapısını koruyarak aynı şekilde yönetilmeye devam ettiler.

Tesnim Haber Ajansı - Mursi’nin iktidara gelmesi ile birlikte daha önceki yönetimden devralınan kurumlar mevcut yapısını koruyarak aynı şekilde yönetilmeye devam ettiler. Yani bu kurumlar aynı kişilerce, aynı yönetim anlayışı ve amaç ile ile faaliyetlerini sürdürdü.  Mısır’daki devrimciler kendi hedeflerini mevcut birikim ve istikrarın üzerinde inşia etmek istemekteydiler ve varolan düzende hiçbir değişikliği gerçekleştirme çabasında değildiler.  Bu sürecin sonunda onlar ya ideallerini kurban etmeliler yada varolan düzende köklü değişikliklere gitmeliydiler. Mısır inkılabının ardından  ikinci seçenek uygulanmadı ve  idealler kurban edildi, daha doğrusu devrimci kadro idealizm ve realizm arasında büyük bir çıkmazda kalmışlardı, Mısır Devrimcileri, bir yandan varolan bir önceki yönetimin inşia ettiği düzeni değiştirmiyor  ve bir yandan kendi ideallerini devrilen yönetimin kadro ve birikimleri karşısında savunamayarak geri adım atmak zorunda kaldıkları önümüzdeki gerçekliktir.

Yaşananlar karşısında Mısır devriminin dinamiklerinden olan genç kitlelerin çoğu devrimci kadronun arkasında durmayarak geri adım attı, Mısır devrimcileri devrimi gerçekleştirmenin ardından hiçbir ciddi değişiklik ve reform gerçekleştirememişler, ülkede yeni kurum ve fırsatların ortaya çıkarılması için herhangi bir çaba göstermemişlerdir.  Mısır’da yaşananları İran İslam Devrimi ile karşılaştırırsak şu gerçekle karşılaşırız ki devrim sonrası İmam Humeyni, bir çok yeni kurumun açılmasının emrini verdi ve bu kurumlarla devrimin kapasitesi eğişim yaratma gücünü  artırarak eski kurumları ve eski yönetim anlayışını değiştirerek onlarıda devrimin dinamikleri arasına sokmayı başarmıştır.

Mısır’da yeni kurum ve kadroların oluşturulmayışı ve eski yönetim biçiminin aynı şekilde devam etmesi, devrim öncesi yönetimde olan kişilerin tekrar iktidara gelmesine ve ikyidarı etkilemelerine izin vermiştir. Mısırda devrimi gerçekleştiren kadrolar, kurumların toplumun üzerindeki etki alanının ne denli geniş olduğunu tahmin edememişlerdi, bu sepeple onlar bu konuyu hesaba katmamışlarak adım atmamışlardı.  Mısır devrimini gerçekleştiren ve devrim sonrası iktidarda olanlar ülkede ne güçlü iradeye sahip nede derin düşünceye sahiplerdi ve hatta Mursi’nin kendiside batıcı eğilimlerde sahip bir kişiydi, aynı zmanda bu devrimcilein eylemlerinde o kadar da gerçekçiliğe yer verilmemekteydi, Bu nedeni göz önüne alarak islam dünyasında oluşan hareketlerin bir çoğu bu sorunla yüzleşti, devrimden önce kurumların başlarındaki yöneticilerin konumlarını koroası devrimin ardındad attıkları adımlarla yaşanan devrim sürecin başarısızlığa uğratarak, devrimcilerin yönetimi kaybetmemelerinin önünü açtı ve bu sebeple Mısır devrimi başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler