Eroin Üretiminin Yeni Versiyonu/ Amerikalılar Neden Asetik Anhidrit Kimyasal Bileşimini Afganistan’a Götürdü


Eroin Üretiminin Yeni Versiyonu/ Amerikalılar Neden Asetik Anhidrit Kimyasal Bileşimini Afganistan’a Götürdü

Pakistan’ın önde gelen analistlerinden Nedim Şehrzad yazısında Amerikalıların asetik anhidrit kimyasal bileşimini neden Afganistan’a götürdüğüne ve bu ülkede yüksek miktarda üretilen eroin miktarına değindi.

Tesnim Haber Ajansı - Pakistan’ın önde gelen gazetecilerinden ve analistlerinden olan Nedim Şehrzad özel yazısında şu ifadelerde bulundu: “Dünyanın en büyük gelir kaynağı petroldür ve petrolün kontrolüne sahip olanlar dünya ekonomisini kontrol etmektedir.

Dünyanın ikinci gelir kaynağı silah alımı ve satımıdır ve bu konuda dünyada en büyük gelirin Amerika’nın elinde olduğu söylenebilir Amerika gelirinin yaklaşık yüzde 50’si silah satımından sağlanmaktadır. Bu yüzden Amerika günlük olarak dünyada savaş kışkırtıcılığı yapmaktadır ama dünyada çok az sayıda kişi bunu bilmektedir. Dünyanın üçüncü gelir kaynağı da uyuşturucu madde alım satımından sağlanmaktadır. Çünkü bu iş yasa dışı bir şekilde yapılmaktadır ve birçok kişinin bundan haberi yoktur ve buna dair hiçbir senet ve belge de bulunmamaktadır.

Amerika İstihbarat Teşkilat (CIA) dünyanın en büyük istihbarat teşkilatıdır ve dünyadaki bütün askeri operasyonların bütçesi bu kuruluş tarafından sağlanmaktadır ve bu maliyetler bu kuruluşa ayrılan bütçeden çok daha fazladır.

Şu noktada unutulmamalıdır ki, Amerika İstihbarat Teşkilatı’nın gelirinin yüzde 90’ı uyuşturucu madde satımından sağlanmaktadır.

Dünyada en fazla uyuşturucu maddeyi iki ülke üretmektedir. Bunlardan biri Myanmar, Çin ve Tayland’ın bazı bölgeleridir ve bu bölgeleri altın üçgen olarak da adlandırmışlardır ve bu bölgeler afyon üretilen en büyük bölgelerdir. İkinci ülke ise Afganistan’dır ve bugün bu bölgeye altın hilal denilmektedir ve dünyadaki eroin ve afyonun yüzde 90’ı bu bölgede üretilmektedir. En çok afyon üretimi Amerika’nın kontrolü altındaki bölgelerde üretilmektedir.

Mücahitler Afganistan’ı tamamen kontrol altına aldıklarında, Taliban’ın eski lideri Molla Ömer, 2000 yılında haşhaş ekiminin İslami olmadığını açıklamış ve onu tamamen haram kılmıştı ve o dönemde dünya ilk kez afyon ve eroin yetersizliği ile karşı karşıya kalmıştı.

Amerika’nın Afganistan’a saldırısından sonra, Afganistan’da afyon üretimi arttı. Öyle görünüyor ki o dönemde Amerika İstihbarat Teşkilatı Afganistan’da afyon satarak elde ettiği paralarla, batmak üzere olan bankalarını kurtardı.

Bu olaydan çok az kişi haberdardır. Çünkü asetik anhidrit ile dolu NATO konteynerleri Afganistan’a gitmektedir ve şimdiye kadar hiç kimse, bu kimyasal maddenin Afganistan’a neden götürüldüğünü ve Afganistan’da hangi amaçla kullanıldığını sormaya cesaret edememiştir. Bunun afyon ve eroine dönüşen kimyasal bir madde olduğu bilinmelidir.

CIA’in bazı kişileri bu işi yapmak için çalıştırdığı söylenmişti. Bu kişilerden bazıları Afganistan eski Cumhurbaşkanına yakın kişilerdir ve Afganistan’da yasa dışı bir hükümet bulunması halinde, bu kişiler dünyanın en zengin kişileri olarak tanınacaklardır.

Amerika’nın Afganistan’a saldırmasının en önemli nedenlerinden biri, CIA’in eylemleri arasında olan eroin alım satımının kontrolünü yeniden ele geçirmekti.

Şaşırtıcı olan husus ise, en fazla eroin tüketiminin Avrupa ve Amerika’da olmasıdır ve CIA ajanları Amerikalı Hristiyanlar değildir. Bu ajanlar dünyada kaos çıkaran Yahudilerdir ve onlar için ister Müslüman olsun ister Hristiyan, eroinin kimin canını aldığının bir önemi yoktur.