Hamas’ın Tahran’daki Temsilcisi: Netanyahu İran’ı Bir Sorun ve Düşman Olarak Görüyor

Hamas’ın Tahran’daki temsilcisi İsrail’in özellikle medya ve basının Filistin meselesinden gafil olmasını suiistimal etmesi olmak üzere Filistin konusundaki gelişmelere değinerek, ‘Binyamin Netanyahu İran’ı kendisi ve dünya için bir sorun olarak görüyor’ dedi.

Hamas’ın Tahran’daki Temsilcisi: Netanyahu İran’ı Bir Sorun ve Düşman Olarak Görüyor

Tesnim Haber Ajansı - Hamas’ın Tahran’daki temsilcisi Halit Gadumi Tesnim Habere verdiği röportajda Filistin meselesinde yaşanan gelişmelere ve işgalci İsrail Rejiminin mevcut şartları suiistimal etmesine değinerek, ‘Siyonist Rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’ı kendisi için ana sorun olarak görüyor’ dedi.

Medya en büyük silahtır

Halit Gadumi medyanın en büyük silah olduğunu belirterek, Amerika’nın medyayı kendi politikası ve hedefleri doğrultusunda yönettiğini belirtti.

Gadumi Donald Trump’ın Amerika Başkanlığına seçilmesinin Filistin meselesine etkisi hakkında şunları söyledi: ‘Amerika Başkanının tutumu ve davranışları hakkında Filistin halkı karar verecektir.

Amerika Başkanlık seçimleri karmaşık bir konudur ve bu sadece bir kişinin değişmesine bağlı değildir. Çünkü her dört yılda bir Amerika Hükümeti adı altında bir mecmua değişmektedir ve şimdi Obama Başkandır ve ondan önce de George Bush ve Bill Clinton başkandı. Bu yüzden eğer bu konun Filistin meselesi üzerindeki etkisi hakkında konuşacak olursak, Filistin halkının başkan olan kişinin davranışları ve tutumu hakkında karar vereceğini söylemeliyiz.’

Hamas’ın Tahran’daki temsilcisi Arap ve dünya medyasının Filistin meselesinden uzaklaşmasından üzüntü duyduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Bütün bunlara rağmen Arap ve Müslüman milletler Filistin meselesinin öncelikleri olduğuna inanmaktadır. Medyanın Filistin meselesinden uzaklaşması Siyonistler için bir başarıdır.’

İran medyasında Filistin

Gadumi röportajın devamında şu ifadelerde bulundu: ‘İran medyasının Filistin meselesi ile olan iş birliği çok eski ve ana bir konudur ama bu konu bölgesel olarak genel anlamda geri planda kalmıştır ve bu çok üzücü bir durumdur.

İran medyasında en önemli konu Filistin meselesini halka anlatmaktır ama medyanın Filistin meselesini açıklama ve onu halka anlatma konusunda sorunla karşı karşıya olduğunu hissediyorum. Çünkü Filistin meselesi medya çerçevesinde, Filistinlilerin şehit olması ve evlerinin yıkılması boyutunda anlatılmaktadır oysa konu asla bundan ibaret değildir.

Bizim sorunumuz Netanyahu’dur

Netanyahu sadece iki şeyi temel sorunu olarak görmektedir: Terörizm ve İran; Netanyahu çok çirkin bir şekilde bu ikisini birbiriyle kıyaslamıştır ve onun sorunu İran’ın Filistin’i desteklemesi ve Filistin’e yardım etmesi değildir. O İran’ı düşmanı olarak görmektedir ve maalesef bu konu İran medyasında doğru bir şekilde yansıtılmamaktadır.’

Medyada İsrail ile normalleşme haberleri

Gadumi medyada çok normal bir şekilde ve utanmadan İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak şunları söyledi: ‘Maalesef medya ve Arap dünyasındaki karar mercileri stratejik bir soruna yakalandılar.

Normalleşme kelimesinin ne anlama geldiğini açıklamak gerekir. Bir şeyi normal görmek, (İsrail ile ilişkiyi normal görmek) haramı helal ve anormal görmektir ve sonuç olarak bu tabire yani normalleşme kelimesine karşı çıkılmalıdır.’

Mısır ve Ürdün İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinden ne kazandılar?

Halit Gadumi röportajının başka bir bölümünde şu açıklamalarda bulundu: ‘Mısır ve Ürdün onlarca yıl öncesinden beri İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiler ama Ürdünlü ya da Mısırlı bir vatandaş bundan ne gibi bir fayda sağladı? Onların maaşı on binlerce dolar mı oldu ya da ekonomik sorunları ve borçları mı bitti?’

Hamas’ın Tahran’daki temsilcisi daha sonra Bıçak İntifadasının azalması hakkında şunları söyledi: ‘Bu isim değiştirilmeli ve buna Kudüs İntifadası denilmelidir. Çünkü ilk olarak Kudüs’te başlamıştır ama batılıların çoğu aynı IŞİD ve ona benzer tekfirci radikal grupların yaptığı gibi bu intifadayı Bıçak İntifadası olarak adlandırmaya çalışmaktadır. Bu yüzden bu konuya çok önem vermeliyiz.’

Gadumi Filistin’de siyasi bir programın ve anlaşmanın bulunmamasının ve Siyonist Rejim güvenlik güçlerinin Batı Şeria’daki gençlere uyguladığı baskının nedeninin İntifada sürecinin azalması olduğunu belirterek, Filistin Devletinin Siyonist Rejim ile iş birliği yapmasının çok esef verici olduğunu belirtti.

Bir çocuğa 20 yıl hapis cezası verildi

12 yaşında bir çocuk olan Ahmet Menasere, baştan aşağı silahlarla donanmış olan askerleri elinde bulunan araçlarla hedef almaya çalıştı ama 20 yıl hapse ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Dünya medyası Filistin meselesine ve Siyonist Rejime karşı çifte standartlı davranıyor ve Siyonist Rejimi korumaya çalışıyor oysaki onlardan hangi kıstaslara göre bu çocuk hakkında böyle bir hüküm verdiklerini sormak gerekir.’

Gazze’nin kuşatılması ve yaptırım uygulanması ölümcüldür

Halit Gadumi Siyonistlerin uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde Gazze’nin durumunun ölümcül olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Bugün sorun sadece su ve elektik sıkıntısı değil. Bugün bütün yaşam ihtiyaçları konusunda sıkıntı var ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı yaptırımlar ve kuşatma sebebiyle 2014 yılında İsrail’in saldırıları sonucu yıkılan evlerin yeniden inşa edilmesine imkân yok. Filistinli bir çocuk ilaç yokluğu sebebiyle çok acı bir şekilde can vermiştir. Çünkü geçiş yolları kapalıdır.’

Gazze çocuklarının kurtuluş yolu tünellerdir

Hamas’ın Tahran’daki temsilcisi konuyla ilgili olarak şunları söyledi: ‘Tünellerin kazılmasının amacı silah kaçırmak değildir. Bu tüneller Gazzeli çocuklara süt ulaştırmak içindir ama Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Gazze’ye açılan bu tünellerden bin 700’den fazlası yıkılmıştır.’

Gadumi Gazze’nin durumunu çok vahim olarak nitelendirerek şu açıklamalarda bulundu: ‘Bu tehlike sadece İsrail’in işlediği cinayetler sebebiyle değil, Kudüs’teki mevcut durumdan gafil olunmasından kaynaklanmaktadır ve İsrail de bu durumu suiistimal etmektedir ve İsrail bu konuda birçok eylemde bulunmuştur. Bunlardan en yenisi Knesset üyelerinin ve İsrail’in Siyonistlerinin Mescid-i Aksa’ya girişlerini yasallaştırmaya çalışmalarıdır.

Abdülfettah Sisi başkanlığında Mısır ile ilişkiler

Hamas’ın Tahran’daki temsilcisi, Abdülfettah Sisi’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Mısır ile olan ilişkiler hakkında şunları söyledi: ‘Bu dönemde sadece bazen insani konulardan dolayı açılan Gazze ile irtibat geçişleri dışında yeni bir olay yaşanmadı.’

Gadumi Mısır ile tarihi ilişkilerin bulunduğuna değinerek, ‘bu konuda hiçbir çatışma ve olumsuz bir olay yaşanmamıştır’ dedi.

Hamas’ın Tahran’daki Temsilcisi Halit Gadumi, Mısır ile ilişkilerin gelişmesinden ümitli olduğunu belirterek, ‘geçişlerin sadece insani konularda değil, sürekli olarak açık kalmasını ümit ediyoruz’ ifadesinde bulundu.

İlgili Haberler
En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler