“Who is Hussain” Kampanyası ile Tanışın

“Who is Hussain” (Hüseyin kimdir?) küresel bir kampanyanın adıdır ve bu kampanya ile Hz. Hüseyin (as) dünyaya tanıtılmak istenmektedir.

“Who is Hussain” Kampanyası ile Tanışın

Tesnim Haber Ajansı - “Who is Hussain” cümlesini tercüme ettiğimizde çok muhteşem bir şiir olan, muharrem ayındaki yazılarda, cadde ve sokaklara asılan pankartlarda yer alan “Kimdir Hüseyin ki, alem ona divane olur?” şiiri akıllara gelmektedir. Hz. Hüseyin (as) Müslümanlar arasında dini bir kişilik olmasıyla birlikte, insanlık tarihinde eşsiz bir şahsiyet sayılmaktadır. Kıyamının üzerinden 1400 yıl geçmesine rağmen, yeryüzünde birçok kişi hala onun anısına siyah giyinmekte ve her yıl Erbain’de dünyanın her bir köşesinden milyonlarca kişi Hz. Hüseyin’in (as) hikayesini tekrar etmekte, özgürlük ve adalet üzerine konuşmaktadır. Ama buna rağmen hala bile dünyada Hz. Hüseyin (as) hakkında bilgi sahibi olmayan onun hikayesini duymayan kişiler bulunmaktadır. Belki de hala İslam denilince bu insanların aklına IŞİD’in işlediği cinayet ve katliamlar geliyor ve İslam’a dair böyle bir varsayımda bulunuyorlar. “Who is Hussain” kampanyası küresel bir kampanyadır ve birkaç yıldır dünyanın çeşitli noktalarında Hz. Hüseyin’i (as) dünya halkına tanıtılmakta ve toplumsal adaletten bahsetmektedir.

Konuyla ilgili olarak yaşanan gelişmeler ve olaylar hakkında ve aynı zamanda işlerine olan inançları üzerine bu kampanyanın üyeleriyle konuşmak için  Canada’nın en büyük şehirlerinden olan Toronto “Who is Hussain” kampanyası üyeleriyle görüştük.

“Who is Hussain” kampanyasına katılan Hristiyan ve Hindu gönüllüler

Dünyada bu küresel kampanyanın başlamasının üzerinden 4 yıl geçti. Bu kampanya 2012 yılında Londra’ya yaşayan bazı gençlerin Hz. Hüseyin’i (as) dünyaya tanıtmak için gerçekleştirdikleri çabayla başlatıldı ve bugün bu kampanyanın Amerika, Fransa, Hindistan, Almanya, Norveç ve Avusturalya gibi ülkelerde ayağı bulunmaktadır. Bu hareketin üyeleri sadece Müslümanlardan değil, diğer dinlerin mensuplarından da oluşmaktadır. Bu kampanyanın Toronto’daki üyeleri konuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulunuyor: ‘Biz İslam’ın çeşitli mezheplerinden üyelere, Hindu ve Hristiyan gönüllülere sahibiz. Biz Kanada’daki Suriyeli mültecilerle çok yakından çalışıyoruz ve onların arasında da Müslüman, Hristiyan ve Yezidi kişiler bulunuyor. Bu hareket hayırsever ve barışçıl faaliyetleriyle İmam Hüseyin’in (as) şahsiyetini tanıtmaya çalışıyor. Bu yüzden de eğer bu grubun geçmişine bakacak olursanız, fakirlere gıda dağıtımı, kan bağışı ve savaş mağdurlarına yardım gibi yaptığı çeşitli işleri görebilirsiniz ve yapılan bu faaliyetlerin tamamı İmam Hüseyin’i (as) tanıtmak ve onun Aşura kıyamının felsefesini anlatmak için bir vesiledir.

 

İmam Hüseyin hakkında hiçbir şey duymamış kişiler

“Who is Hussain” kampanyasının yürütüldüğü şehirlerden biri de Toronto’dur. Bu şehirdeki gençler yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir İmam Hüseyin’i (as) bölge halkına tanıtmak için faaliyet göstermektedir. Grup üyelerinin ifadesine göre, bu şehirdeki grup üyelerinin büyük bir kısmını farklı milliyetlerden gençler oluşturuyor ve bu gençler şimdiye kadar İmam Hüseyin’i (as) duymamış kişilere İmam Hüseyin’in (as) hikayesini anlatıyorlar. “Who is Hussain” grubunun Toronto’daki liderlerinden olan İmtiyaz Keremali faaliyetleri hakkında şunları söyledi: ‘Biz buradaki halka İmam Hüseyin’i (as) anlattığımızda çok şaşırıyorlar ve çok olumlu tepkiler gösteriyorlar ve her zaman konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorlar. Biz genel olarak Müslüman olmayan ve şimdiye kadar İmam Hüseyin (as) hakkında hiçbir şey duymayan kişilerin yanına gidiyoruz.’

İmam Hüseyin’in (as) toplumsal bir reformcu olarak tanıtılması

“Who is Hussain” kampanyası üyeleri sadece İmam Hüseyin’in (as) şehadet yıl dönümünde değil, bütün yıl boyunca faaliyet gösteriyorlar. Kendilerinin ifadesine göre etrafındaki kişilerin dinini değiştirmek gibi bir programları yok ve onlar sadece bugün dünyada unutulan bir kavram olan toplumsal adalete doğru hareket etmeye çalışıyor ve bu hareketin lideri olarak ta İmam Hüseyin’i (as) görüyorlar. Bu yüzden de faaliyetlerindeki en önemli nokta, bugüne kadar İmam Hüseyin’i (as), Kerbela ve Aşura olayını duymamış ve Kerbela olayından ve Aşura kıyamından bu hareket vasıtasıyla tanışacak olan kişilerle nasıl ilişki kuracakları ve konuşacaklarıdır. Bu grubun üyelerinden bu gibi kişilerle nasıl ilişki kurdukları sorulduğunda şu açıklamalarda bulundular: ‘Biz konuşmaya İmam Hüseyin’i (as) tanıtmakla başlıyoruz ve ondan toplumsal bir reformcu olarak bahsediyoruz ve sonra yardım, fedakârlık ve İmam Hüseyin’in (as) kıyam etme sebebi olan onur, eşitlik ve adalet gibi konular hakkında konuşuyor ve onun insanlığa verdiği dersin “onurlu (izzetli) bir şekilde ölmek, zillet altında yaşamaktan daha iyidir” ifadesi olduğunu belirtiyoruz.’

20 milyon kişinin Erbain yürüyüşüne katıldığını duyunca çok etkileniyor ve büyüleniyorlar

Kerbela kıyamının üzerinden 1400 yıl geçmesine rağmen, hala Aşura olayının çeşitli konuları kapsaması, bu olayı çeşitli boyutlarda ve çeşitli bakış açılarıyla insanlar için çekici kılıyor ve aynı zamanda etkiliyor. “Who is Hussain” kampanyasının Toronto’daki üyeleri, Kerbela olayının çeşitli bölümlerini anlattıklarını ama muhatapları için bazı bölümlerin diğer bölümlerden daha fazla dikkat çekici olduğunu belirtiyorlar. Grup üyeleri konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: ‘Kerbela olayının bazı bölümleri muhataplarımıza çok çekici geliyor. Mesela İmam Hüseyin ‘in (as) hem yaşlı hem genç hem Arap hem acem, hem Müslüman hem de gayri Müslimlerden oluşan sadece 72 kişiyle zulüm karşısında gösterdiği direniş ve İmam’ın ordusunda hem kölelerin hem de hür insanların bulunması muhataplarımızın çok ilgisini çekiyor. Bu yüzden muhataplarımız eşitsizlik, ırkçılık ve mezhepçilik gibi adaletsizliklerin yaygın olduğu bugünün dünyasında, 1400 yıl önce Arap toplumunda yaşayan insanların adaletsizlik karşısındaki bu direnişini duyunca çok etkileniyor ve büyüleniyor.’

“Who is Hussain” hareketi lideri İmtiyaz Keremali, İmam Hüseyin’in (as) kıyamıyla birlikte 20 milyon kişinin Aşura günü Erbain yürüyüşüne katılmasının da muhataplarını çok etkilediğini ifade ediyor. İmtiyaz Keremali komuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu: ‘Muhataplarımızı çok etkileyen diğer bir konu da Erbain’de mucizevi bir şekilde toplanan 20 milyon kişidir. Muhataplarımız üç gün boyunca Necef’ten Kerbela’ya su, gıda ve konaklama endişesi olmadan yürüyen kişileri anlattığımızda büyüleniyor ve Kerbela hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorlar.’

 

Ölenler için yaptığımız eylem bir mumla başladı

İmtiyaz Keremali “Who is Hussain” kampanyasının Toronto’da yaklaşık bir yıldır başladığını ifade etti. Bu grubun Kanada’daki çalışmaları Bağdat’ta Ramazan ayında ölenlerin anısına bir mum yakılarak başladı ve bu olay 3 bin kişinin orada toplanmasına neden oldu ve kanallarda en önemli haber haline geldi ve bu konu da “Who is Hussain” kampanyasının kuzey Amerika’daki diğer eylemlerinin başlamasına neden oldu.

Kan bağışı, saç kesimi ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı

Toronto’daki gençler Aşura kıyamını anlatmakla birlikte aynı zamanda hayır işlerinde de bulunuyorlar. Grup üyeleri konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulunuyor: ‘Biz bu süre boyunca kan bağışı için 9 merkez oluşturduk ve Aşura Bilinçlendirme Haftasında Toronto Üniversitesinin katılımıyla 100 gayri Müslim’i İmam Hüseyin’in (as) mesajına cezp ettik ve aynı zamanda haftada bir gün evsiz kişilere öğle yemeği veriyor, ücretsiz diş muayenesi ve tedavisi yapıyoruz.’

Bu grup aynı zamanda bütün bu faaliyetlerinin yanında Suriyeli sığınmacılar için programlar, Kilise ve sinagoglarda çeşitli dinler için İmam Hüseyin konulu oturumlar düzenliyorlar.

Ehl-i Sünnet mensubu bir kişi İmam Hüseyin’e (as) taptığımızı düşünüyordu

Bu gibi kampanyalara çok yoğun katılım gösteriliyor ve bu kampanyalar, buralarda faaliyet gösterenler için unutulmaz hatıralar bırakıyor. Kampanya üyelerinden biri hiç unutamadığı hikayelerinden birini anlattı: ‘Bir hafta, Suriyeli sığınmacılar için, grubumuzdan ve faaliyetlerimizden bahsetmek için polis kamplarına katıldık. Orada insanlardan olumlu tepkiler aldık ve onlar İmam Hüseyin (as) hakkında bize birçok soru sordu ve İmam Hüseyin (as) ve yaşamı hakkında daha çok şey bilmek istiyorlardı ve biz İmam Hüseyin (as) hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen iki polis iki sohbet ettik.

Bu polis memurlarından biri Sünni, diğeri de Hristiyan bir siyahiydi. Sünni olan polis memuru şimdiye kadar Şiilerin İmam Hüseyin’e (as) taptığını zannettiği söyledi ve biz ona dinimizi ve İmam Hüseyin’in (as) Allah’a inandığını ve Allah’a ibadet ettiğini anlattık ve o kişi bu konu hakkında bizden bunu duyunca, bizimle ilişkisini sürdürdü ve kendisini konuyla ilgili olarak daha fazla bilgilendirmemizi istedi. Siyahi olan ikinci polis memuru da İmam Hüseyin’in (as) hikayesini duyunca sadece etkilenmekle kalmadı, İslam hakkında da daha fazla bilgi sahibi olmak istediğini çünkü İslam ve Hristiyanlığın birbirine benzediğine, İmam Hüseyin ‘in (as) mesajının dünyadaki bütün insanları ilgilendirdiğine ve herkesin onu tanıması gerektiğine inandığını söyledi.’

En Çok Okunan Yaşam/Kültür Haberler
En Önemli Yaşam/Kültür Haberler
En Çok Okunan Haberler