Kanal 12 Ve On4 TV’nin Kapatılmasına İtiraz


Kanal 12 Ve On4 TV’nin Kapatılmasına İtiraz

OHAL kapsamında kapatılan Türkiye Şiilerin kanalı olarak bilinen 12 TV yetkilileri resmi itiraz dilekçelerini TÜRKSAT ve RTÜK’e iletmek üzere hazırladıklarını bildirdiler.

Tesnim Haber Ajansı - Türkiye Devleti kendi siyaseti doğrultusunda, 683 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunu iddia ettiği 2 özel televizyon kanalını kapattı.

Kapatılan özel televizyonlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak bedelsiz olarak Hazine'ye devredildi. On4 TV ismiyle yayın yapan Sivas Dijital Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait kanal ile Kanal 12 ismiyle yayın yapan Azermedia 12 Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş.'ye ait televizyon kanalının faaliyetlerine son verildi.

Türkiye 12 TV kanalı yetkililerinden biri İstanbul’da Tesnim Haber’e yaptığı açıklamada; RTÜK’e hitaben resmi itiraz mektubu hazırladıklarını ve kanun yolu ile bu duruma itiraz edeceklerini açıkladı.

12 TV kanalı yetkilisi, hukuk danışmanımız hazırladığımız resmi itiraz dilekçesini RTÜK ve TÜRKSAT’a en kısa sürede iletecek ve hukuk yerini bulacaktır.

O devamında, RÜTÜK ve TÜRKSAT’ın hiçbir delil göstermeden kanalı kapattığını açıkladı.

Yine Türkiye Şiilerinin Lideri olarak bilinen Selahattin Özgündüz de Kanlan 12 ve On4 TV’nin kapatılması ile ilgili olarak itirazını bildirip, bunun mezhebi bir taassup sonucu olduğunu ve bunun Türkiye’ye yakışmadığını açıkladı.

Özgündüz, bir an önce bu iki kanalın açılması için gereğinin yapılmasını ilgili mercilerden beklemekteyiz dedi.

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler