İslam İnkılabı Rehberinden Nifakla Mücadele Vurgusu


İslam İnkılabı Rehberinden Nifakla Mücadele Vurgusu

İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (S) kızı Hz.Fatıme'nin (SA) şehadetinin yıldönümü eşiğinde, dün gece dini alanda şairler İslam inkılabı rehberi ile görüştüler.

Tesnim Haber Ajansı - İslam inkılabı rehberi görüşmede, Sadrı İslam hadiseleri ile bugünkü hadiseleri birbirine irtibatlandırmanın dini alandaki şairler açısından önemli olduğunu belirterek, 'Hazreti Peygamber ve Masum İmamların hepsinin mücadele ehli olduğunu ve zulüm, tagut, küffar, nifak ve fıska karşı mücadele ettiklerini ve bundan dolayı da onların bir çoğunun şehit edildiğini söylerken onların gerçek takipçilerinin de aslında onların yolundan gitmek ve mücadelelerini sürdürmek olduğunu söyledi.

İslam inkılabı rehberi, İslam Cumhuriyetinde  nifak ve küfr aleyhinde  mücadelenin imkan dahilinde olduğunu halbuki  bölgedeki bazı  hükümetlerin, Amerika'ya karşı en küçük itaatsizlikte  sert tepki ve öfkeyle karşılaşıldığını  söyledi.

İslam inkılabı rehberi, zalimlerle mücadelenin yalnızca kılıçla olmadığını ve bugün dünyada propagandanın ilk sözü söylediğini belirterek, bundan dolayı  şiir ile de zalimlere karşı mücadele edilebileceğini belirtti ve bu konuda son yıllarda çok iyi örneklerin görüldüğünü söyledi.

Ayetullah Hamenei, dini alandaki şairlerin sade yaşamlarını  çok önemli olarak nitelerken, bugün Avrupa ve Amerika'da  önemli kuruluşların, başta İran olmak üzere İslam ülkelerinde  sade yaşantıyı değiştirmek için çok ciddi projelerin yapıldığını ve bunların özellikle İslam ülkelerinde uygulamaya geçirildiğini ve müslümanların İslam dinine uygun yaşantılarının batı yaşantısı ile değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

İslam inkılabı rehberi, sade yaşantıyı İslami yaşantısının  bir parçası ve aynı zamanda  ciddi bir irade olarak  nitelerken batılı kuruluşların bundan dolayı bu yaşantıyı değiştirmek için  çeşitli komplolar yaptıklarını belirtti ve ''bu saldırılar karşısında, savunma ve onlardan uzaklaşma yeterli değildir aksine şiir  kalıbında ve şiirde, İslami sade yaşantı, manası, ahlakı, siyasi ve kültür de  yer almalı ve anlatılmalıdır' dedi.  

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler