Mısır İle Körfez Ülkeleri Arasında Yaşanan Gerginlik İlişkilerin Kesilmesi Yönüne Doğru İlerliyor

Suriye siyaseti konusunda anlaşamayan Mısır ve körfez ülkeleri ilişkileri gittikçe gerginleşiyor.

Mısır İle Körfez Ülkeleri Arasında Yaşanan Gerginlik İlişkilerin Kesilmesi Yönüne Doğru İlerliyor

Tesnim Haber Ajansı - Mısır ile özellikle Suud rejimi gibi Körfez ülkeleri arasında kabaran Suriye dosyası, Mısır’ın İran ile yakınlaşmasına, körfez ülkeleri ile olan diplomatik ilişkilerin günbegün zayıflamasına ve hatta kesilmesine neden olmaktadır.

Körfez İşbirliği Teşkilatının Kahire’ye Yönelik Yaptırım Konferansı

Birçok Arap ülkesinin Dışişleri Bakanlarının Kahire’ye yönelik yaptırım kararları Mısır’ın Körfez ülkeleri ile uzaklaşmasına ve ilişkilerin zayıflamasına neden olmuştur.

Katar’ın Mısır Ve Suud Rejimi Arasındaki Arabuluculuğundaki Başarısızlığı

Ebu Zabi’nin veliahttı Muhammed bin Zayid Mısır ve Suud rejimi arasında arabuluculuk görevini üstlenerek iki ülkeyi Suriye, Yemen ve Libya konularında yakınlaştırmaya çalışmıştır. Ancak Mısır’ın darbeci Başbakanı Abdulfetah el Sisi’nin bölgedeki sorunların Radikal İslam kaynaklı olduğunu düşünmesi söz konusu ülkelere dair Suud rejimi ile farklı düşünmesine neden olmaktadır.

Diğer taraftan Arap Birliği Genel Sekreteri Ömer Musa Mısır ve Suud rejimi arasındaki gerilimi azaltmak ve düzeltmek için iki taraftan da birçok görüşmeler yapmıştı.

Riyad, Ömer Musa’nın arabuluculuk çabalarına karşın Mısır’daki siyasi iktidarın Suriye ve Yemen konularında uyguladığı siyasetine devam ettiği müddetçe ilişkilerinin düzelmeyeceğini kaydederek Körfez ü Ülkelerinin de kesinlikle Mısır’ı korumamalarını istedi.

Kuveyt Ve Katar’ın Mısır İle Yaşanan Krizden Duydukları Endişe

Bazı önemli kaynaklar Katar ve Kuveyt’in Suud rejiminin Mısır ile ilişkileri kesme isteği karşısında endişeli olduklarını ve Mısır ile kurdukları ticari ve diplomatik ilişkiye devam etmek istediklerini belirterek, yaşanan gerilimden iki ülkenin etkilendiği vurgulandı.

İki ülkenin de Kahire ile tarihi ve kültürel ilişkileri oldukları belirtilirken Körfez ülkeleri ile yaşanan gerilimin Kuveyt ve Katar tarafından önemsiz görülmeye çalışıldığı ifade edildi.

Ancak her şekilde Kahire açısından baktığımızda Körfez ülkelerinin Mısır’a yönelik yaptırım konferansında bir araya gelmeleri Kahire ve Arap Birliği arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştur. Bununla birlikte Mısır Körfez ülkeleri ile imzaladığı birçok ticari antlaşmayı hayata geçirmemiştir.

Mısır’ın Irak Ve İran’a Yakınlaşması

Mısır ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginliği tırmandıran ve iki katına çıkartan asıl mesele Mısır’ın İran ve Irak ile yakınlaşmak istemesidir. Özellikle Mısır’ın İran ve Irak ile ilişkilerini geliştirerek petrol ihtiyacını karşılamak istemesi, Kahire’nin Suud rejimine olan bağımlılığını sona erdirirken Körfez ülkelerini rahatsız etmektedir.

Taraflar arasında yaşanan bir diğer gerilim ise Mısır ve Cezayir’in Arap Birliğinde ortak hareket ederek Suriye’yi tekrar Arap Birliğinde görmek istemeleridir. Mısır ve Cezayir’in bu isteği Körfez ülkeleri tarafından şiddetle kınanmıştır.

Mısır Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Abdullah Aşel, Arap Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının düzenledikleri Kahire Konferansı ile Mısır ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin oluştuğunu ifade ederek Körfez ülkelerinin bu yolla Kahire üzerinde baskı kurmak istediğini vurguladı.

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler