Dünyanın Tanınmış Şahsiyetlerinin İmam Humeyni Hakkındaki Görüşleri


Dünyanın Tanınmış Şahsiyetlerinin İmam Humeyni Hakkındaki Görüşleri

İmam Humeyni’nin müstekbirlere karşı bakışı ve İslam toplumunun emperyalizm karşısındaki duruşu hakkındaki görüşleri çerçevesinde dünyanın önemli şahsiyetlerinin İmam Humeyni hakkındaki görüşleri.

Tesnim Haber Ajansı - İmam Humeyni hayatı boyunca İnkılapçı düşüncelerini yayıp, mazlum milletleri sömürgeci ve sömürücü müstekbir güçlere karşı direnmeye ve mücadele etmeye çağırdı.

Mustazafların müstekbirlerle olan savaşının tüm insanlığı kuşatan kutsal bir dava olduğunu mücadelesiyle ortaya koyan İmam Humeyni bunun, ilahi bir dava olduğunu ve mezheplerin, meşreplerin, etnik grupların evrenselliği olmayan duruşlarından daha yüce olduğuna vurgu yapmıştı.

İmam Humeyni’nin en büyük hedefi müstekbirleri devirerek, mustazaflar için izzet ve onurun kaynağı; adalet, hürriyet, eşitlik temelli bir dünya kurabilmekti.

Hak-batıl mücadelesini yeniden tanımlayan İmam, onun esasında küresel bir mustazaf-müstekbir savaşı olduğunu ortaya koymakla kalmamış aynı zamanda bunların müşahhas karşılıklarını da insanlığa tanıtmıştı.

İnsanlığın en büyük düşmanının emperyalizm ve siyonizm elbiseleri ile hükmeden “Büyük Şeytan Amerika ve gasıp İsrail” olduğuna dikkat çeken İmam Humeyni, İslam ümmetinin kurtuluşunun da bu iki kanlı elin kesilmesiyle mümkün olabileceğine vurgu yapmıştı.

Filistin ve kutsal Kudüs davasına büyük önem veren İmam Humeyni, tüm Müslümanların bu uğurda tüm imkânlarıyla ortak bir mücadele geliştirmeleri gerektiğinin altını çizmişti.

Dünyanın önemli şahsiyetlerinin İmam Humeyni hakkındaki görüşleri:

Profesör Hamid Mevlana, Washington D. C. Üniversitesi, Uluslar Arası İletişim Bölümü Kurucusu ve Başkanı

Bence 20. yüz yılda hiç bir ses, İmam Humeyni'nin sesi kadar dünyayı sarsmadı.

Ahmed Huber, İsviçreli Müslüman Gazeteci

Bu gün Avrupa'da Berlin Duvarının yıkılmasının sizin başlattığınız inkılâpla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bu İslami kıyamın tesirleri Avrupa'da hissediliyor.

Ayetullah Seyyid Muhsin Hüccet, Afganistanlı âlim

İmam Humeyni sürekli Şii-Sünni kardeştir, derdi. İmam Humeyni (ra) vahdet ve dayanışmadan söz ederdi. İmam şöyle derdi: Müslümanların başına gelen her felaketin sebebi, tefrikadır.

Afganistan İslami Hareket Lideri

İslam dünyası büyük liderini kaybetti. Tüm mağdurların ve tüm mustaz'afların lideri İmam Humeyni idi.

Pakistan Cumhurbaşkanı

İmam Humeyni'in İslam dinine kazandırdığı izzet ebediyen kalacaktır.

Hamid Algar, Amerika üniversiteleri Öğretim Üyesi

İmam Humeyni (ra) insanların kalplerine hayat verdi. Gerçi bu gün imam Humeyni (ra) fiziksel olarak aramızda değil, ama onun düşüncelerini yaşatmamız gerekir.

İmam Buhari, Hindistanlı Müslümanların Lideri

İmam Humeyni (ra) mümin, müctehid, tarih yazan ve son asrın mimarı olan bir şahsiyetti. Onun gibi mücahid bir insanın son asırda eşi yoktur.

Muhammed Cemali, Pakistan Senato Meclisi Başkan Yardımcısı

İmam Humeyni'nin özgürlük ve bağımsızlık mesajı dünya halkı için her zaman tazedir ve şimdiki durumda bu mesajı yaygınlaştırmak için çalışmak gerekir.

Bosna Hersek Milli Eğitim Bakanı

İslam inkılâbından sonra biz Bosna Hersek'te İmam Humeyni'den büyük babamız olarak söz ediyoruz ve onun kim olduğunu ve ne denli insanların uyanışında etkili olduğunu çok iyi biliyoruz.

G. Afrika'nın Apartayd Karşıtı Hareketin Lideri Nelson Mandella

 İmam Humeyni, sadece İran için değil, dünyadaki özgürlükçü tüm hareketleri için büyük bir liderdir.

Cezayir'in ilk cumhurbaşkanı Ben Bella

Arap dünyası 20.y.y.da İslam'ın hayat bulmasını, İmam Humeyni ve İran İslam inkılabına borçludur.

Hindistan'ın Merhum Başbakanın Oğlu Raciv Gandi

İmam Humeyni'nin vefatı ile dünya; büyük inkılapçıyı, geniş bakış açılı dini bir rehberi kaybetmiştir.

Beytü'l-Mukaddes Piskoposu Cappucci

İmam Humeyni sadece İran'a ait değil, zira Müslüman ve gayrimüslimler, dünyanın tüm mahrumları onu kendi kurtarıcısı olarak biliyor.

Sovyetler Birliğinin son lideri Mihail Gorbaçov

İmam Humeyni, kendi döneminden daha ileri görüşlü biridir.

Dünya Katolikler eski lideri Papa 2. John Paul

İmam Humeyni’nin, kendi ülkesi ve dünyanın büyük bir bölümünde gerçekleştirdiği olaya büyük saygı gösterilmesi ve hakkında derin düşünce ile görüş bildirmesi gereken bir şahsiyettir.

Arap Dünyasının Tanınmış Yazar Ve Gazetecisi Muhammed Hasanin Heykel

İmam Humeyni, dünyalılar için melekuti ve semavi bir hediyedir.

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler