Velayeti: Kudüs Müslümanların Birlik Ekseni Olabilir/ Vahhabilik İse Teröristlerin Eksenidir


Velayeti: Kudüs Müslümanların Birlik Ekseni Olabilir/ Vahhabilik İse Teröristlerin Eksenidir

Ayetullah Hamanei’nin Başdanışmanı, İslam ümmetinin birliğinin önündeki engellere değinerek, Kudüs’ü Müslümanların birlik ekseni olabilecek en önemli başlık olarak nitelendirdi.

Tesnim Haber Ajansı - Ayetullah Hamanei’nin Başdanışmanı Doktor Ali Ekber Velayeti, İslam Ümmetinin Vahdeti Konferansında bir konuşma yaptı. “Kudüs bizim yolumuzdur” başlığıyla Suriye’de düzenlenen konferans, bazı İslam ve Arap ülkelerinin ve çeşitli mezheplerden dini şahsiyetlerin katılımıyla başladı.

Bu konferans, bazı İslam ve Arap ülkelerinin ve Suriye’nin çeşitli mezheplerinden dini şahsiyetlerin katılımıyla ve bu ülkenin Vakıflar Bakanlığının gözetimi altında düzenlenmektedir.

Ali Ekber Velayeti bu konferansta yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘Konu, ümmetin birliğidir ve bu ümmet en iyi ve hayırlı ümmettir ve iyiliğin özü, bölücülükle bağdaşmaz. İyiliğin özünde, uzlaşı, birbirine yardım için çaba ve dayanışma gizlidir. Birbiriyle ihtilafla meşgul olan bir ümmet, toplumunun gelişimini ve ilerlemesini düşünmeyen bir ümmet, yabancılara dayanan bir ümmet, kardeşlik hakkını dini kardeşine uygulamayan bir ümmet, iyilik ve hayırdan uzaktır ve Allah’u Teala Kur’an-ı Kerim’de, iyi ve hayırlı olan şeyleri düşünün buyurmuştur.

Birbirini sevmek, zulüm karşısında direnmek, adalet, toplumun maddi ve manevi olarak ilerlemesi için çabalamak, düşünmemiz gereken ve bu yolda ilerlememiz gereken iyiliğin göstergelerindendir. Ama büyük olan iyilik, birlik, zulümden uzak olmak ve adalettir. Müslümanların her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacı vardır ve ümmet bunu seçkinlerden talep etmektedir.

Müslümanların birliği ve vahdeti, kendi mezhep ve inancını bir kenara bırakmak anlamına gelmemektedir. Müslümanlar arasında fikir ve mezheplerdeki ihtilaf, eskiden beri çok doğal ve kabul edilmiş bir konudur. Vahdetin amacı, gelecek sorunlar ve kargaşalar karşısında birbirini güçlendirmektir. Bu vahdet için bir eksene sahip olduğumuzda bu birliğin ilkeleri de kolaylaşacaktır.

Bize göre Kudüs, Müslümanların birlik ekseni olabilecek en önemli başlıktır; Kudüs’ü önemsemek, maneviyatı, ahlakı ve ibadeti önemsemektir, Kudüs’ü önemsemek, Müslümanların ve tüm doğu milletlerinin tarihi mirasını korumaktır.

Kudüs’ü önemsemek yani semavi diğer bütün dinlerin mensuplarıyla barışçıl bir şekilde yaşamaktır. Kudüs’ü önemsemek yani zulümden uzak olmak ve Siyonistlerin sürekli olarak uyguladıkları zulüm  karşısında direnmektir. Kudüs’ü önemsemek yani müstekbirlerle ve müstekbir politikalarla mücadele etmektir. Kudüs’ü önemsemek yani tarihte benzeri görülmemiş mazlum halkın yani Filistin halkının haklarını savunmak ve haklarını talep etmektir. Kudüs’ü önemsemek yani adalettir.

Bu konferans, kedisi de İslam ümmetinin düşmanlarının komplosunun kurbanı olan ve yıllardır yabancı komplocular karşısında direniş göstermenin verdiği acıya tahammül eden diğer bir mazlum halkın yani Suriye halkının bütün bunlara rağmen ümmetin asıl derdini unutmamasından dolayı çok önemlidir.

Burada, Suriye’yi direnişin sağlam kalesi haline getiren ve aynı zamanda ülkenin maddi olarak ilerlemesi yolunda büyük adımlar atan merhum Hafız Esad’ın büyük rolüne değinmek istiyorum. Ondan sonra da bilge ve cesur Cumhurbaşkanı Sayın Doktor Beşşar Esad bu yolu devam ettirmiştir.

Değerli üstatlar, katılımcılar ve kardeşlerim, uzun zamandır tüm vatandaşlar dünya seçkinlerinden Müslümanların vahdeti doğrultusunda çaba göstermelerini istemektedir ama sanki bu yüce yolda ümmetle birlikte ilerlemek için seçkinlerin daha fazla çabaya ihtiyacı vardır. Bu hassas dönemde İslam dünyasındaki seçkinlerin görevi çok önemli ve inkâr edilemezdir. İslam dünyasının seçkinleri kendileri de vahdet ve yüce bir yolda ilerledikleri gibi aynı zamanda vahdetin önündeki engelleri kaldırmak için daha fazla düşünmelidir ve İslam dünyasının bugünkü sorunları için çözüm yolu sunmalıdır.

Çok açıktır ki İslam ümmetinin mevcut sorunlarının birçoğu ortaktır. Yabancı kültüre benzemeyle mücadelenin zorlukları, sosyal narsisizm tedavisi ve bunun gibi sorunlar için çözüm yolu sunulmasına ihtiyaç vardır.’

Ali Ekber Velayeti, Suriye halkının savaş ve savaştan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen yine de Kudüs’ü ve onun mazlumiyetini unutmadığını ve onu kendisinin asıl hedefi olarak saydığını belirtti.

Ayetullah Hamanei’nin Başdanışmanı ayrıca, dünyanın 80 ülkesinin Amerika ve Siyonist Rejimin yardımıyla Suriye hükümetine ve halkına açtığı savaşa değindi ve sapkın bir mezhep olan Vahhabiliğin bölge halkına karşı bütün terörist hareketlerin ekseni olduğunu belirtti ve sapkın ve cahil rejimin (Al-i Suud) de teröristleri teçhizatlandırdığını ve onlara mali destek sağladığını belirtti.

Ali Ekber Velayeti, bölücülük ve nifakın, başından beri Şii ve Sünniler arasında bölücülük sloganlarıyla savaş başlatan Vahhabi inancının silahı olduğunu söyledi.

Velayeti aynı zamanda Suriye’nin eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad’ı saygıyla anarak, İslam dünyasında Kudüs’ün özgürlüğünün ve direniş ekseninin kurucusu ve mimarının İmam Humeyni (r.a) olduğunu ve Ayetullah Hamanei’nin de aynı şekilde bu yolu devam ettirdiğini ifade etti.

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
En Çok Okunan Haberler