Amerika, Siyonistler Ve Onları Takip Edenler, Müslümanları Köleleştirmek İstiyor


Amerika, Siyonistler Ve Onları Takip Edenler, Müslümanları Köleleştirmek İstiyor

Abdülmelik Bedreddin şunları söyledi: ‘Müslümanlar iki yaklaşımdan mustariptir ve bunlar, İslam ümmetine zarar vermek için ehilleştirme kültürü ve diğeri de körü körüne vahşet yaklaşımıdır.

Tesnim Haber Ajansı - Yemen Ensarullah Hareketi lideri şu ifadelerde bulundu: ‘Amerika, Siyonizm ve onları takip edenler, yolsuzluğa yönlendirmek gibi çeşitli yöntemler kullanarak Müslüman halka sahip olmak ve onları köleleştirmek istiyorlar.

Abdülmelik Bedreddin yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu: ‘Müslümanlar, İslam ümmetine zarar vermek için onları ehlîleştirmek ve körü körüne vahşet olan iki yaklaşımdan mustariptir.

Biz, İslam alanında iki yaklaşıma müptela olduk ve bunların ikisi de Arap bölgesinde ve diğer bölgelerde çok tehlikelidir. İlk yaklaşım; Müslümanları ehlîleştirmek ve diğer yaklaşım da tekfircilerin ve onlar gibilerin körü körüne vahşet yaklaşımıdır. Ehlîleştirme yaklaşımı çeşitli şekillerde gerçekleşmektedir. Bazıları din mantığı ile bunu yapmakta ve kardeşim, İslam hoşgörü dinidir demektedir. Gerçek şu ki, onlar bu cümle ile İslam’ın teslim dini olduğunu ve hiçbir maddi ve manevi gücü olmadığını söylemek istiyorlar ve İslam ümmetinin teslim olmuş bir ümmet olmasını, kendini savunacak caydırıcı hiçbir gücünün bulunmamasını, sanki hiçbir düşmanı, tehlikesi ya da tehdidi yokmuş gibi sade bir şekilde yaşamasını istiyorlar.’

Abdülmelik Bedreddin aynı zamanda bazı yabancı kuruluşların Müslümanları ehlîleştirmedeki ve onların yolsuzluğu yaymadaki olumsuz rolüne değinerek şunları söyledi: ‘Bu kuruluşların birçoğu dünya Siyonizm’i ile irtibat halindedir ve bu kesindir. Onlardan birçoğunun Amerika, Avrupa ve diğerleri ile irtibatı vardır. Onlardan bazılarının İsrail ile kesin ilişkisi bulunmaktadır ve doğrudan ya da dolaylı araçlarla faaliyet göstermektedir. Onlar, kendilerinin de ifade ettiği gibi barış ve hoşgörü için mi yoksa oyalamak için mi çalışıyorlar. Oyalamak temel bir stratejidir. Yani halkın zihnine hâkim olmak ve bütün akılları kontrol etmek ve onları önemli konulardan saptırmaktır. Çok ince bir nokta vardır, bu kuruluşların kökü ve kaynağı, dünyada en güçlü olmak için bütün çabalarını gösteren uluslararası güçlerdir ve onlar çok sert ve kabadır. İnsanları hatta nükleer bombalarla hedef alan Amerika’dan daha serti ve kabası var mı? Halkı öldürmek ve yıkım için en fazla ve en öldürücü silahlara sahip olan ve en çok ölüm ve yıkım gerçekleştirecek silahları üretmeye çalışan da yine Amerika’dır. Bu kuruluşlarının birçoğunun aslı da bu güçlerdir ve bunlar gelerek, siz zavallısınız, Amerika ve Batı Avrupa ile askeri mücadelede bulunacak gücünüz yok ve 21. Yüzyılın tavukları olan tavuk sıfatlı bir halksız demek istiyorlar.

Ümmeti ehlîleştirmedeki amaç da Müslümanları aşağılamak ve köleleştirmektir.’

Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: ‘Bu örgütler Arap ülkelerinde faaliyet gösterirken ABD ve İsraillilerin yanında aktif olmamaları çok şaşırtıcıdır.

Onlar bu kültürle uğraşıyorlar ve Hizbullah’ı ve Lübnan ve Filistin’deki direniş hareketlerini onların sert ve aşırıcı olduğu şeklinde karalamaya çalışıyor ve onların iyi ve barışçıl olmaları ve onlardan kimsenin silah nakliyatı yapmaması gerektiğini söylerken, diğer tarafta İsrail, Merkava tankları ve çeşitli öldürücü silahlar üretiyor ve askeri nükleer programlar yapıyor. İşgalciler Yemen’de bize saldırdılar ve bu kuruluşlar, işgalcilerin çeşitli silahlarla bizi öldürdükleri bu saldırıların üstünü kapattılar.

Ehlîleştirme kültürünü, Amerika ve İsrail’i ehlîleştirmesin diye farklı bir toplumda yaymıyorlar ve sadece biz Müslüman ve Arapları ehlîleştirmek istiyorlar. Burada sadece bizi hedef aldılar. Neden? Çünkü köle olmak istemiyoruz. Onlar bizim kukla olmamızı, aşağılanmış bir ümmet olmamızı ve başkalarının bizi ayak altına almasını istiyorlar.’

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler