Birleşik Arap Emirlikleri’nin Arabistan’la Ilık Savaşı/ Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’de Vahhabiliğe Karşı Dini Tebliği

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Suudi Vahhabiliğe karşı dini politikasını destekleyerek Arabistan ile karşı karşıya geldiği ve bu defa bu karşı karşıya gelişin Yemen’in güney eyaletlerinde yaşandığı görünüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Arabistan’la Ilık Savaşı/ Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’de Vahhabiliğe Karşı Dini Tebliği

Tesnim Haber Ajansı - Birleşik Arap Emirlikleri’nin son günlerde Suudi Vahhabi karşıtı görüşü desteklemesiyle birlikte, Arabistan ile karşı karşıya geleceği ve Yemen’in güney eyaletlerinin bunun yaşanacağı sahne olacağı ön görülüyor.

Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin çatışma platformu El-Ezher

Birleşik Arap Emirlikleri Yemen’in güney ve doğu eyaletlerini Suudi Vahhabiliğe karşı dini politikasını güçlendireceği yeni bir bölge olarak görüyor ve bu eyaletlerdeki kollarını güçlendirmeye ve bu bağlamda Hazermout Sofileriyle olan sağlam ilişkilerinden yararlanmaya çalışıyor ve bu bölgelere Şeyhler gönderilmesi için El-Ezher’e kolaylıklar sağlıyor. Çünkü El-Ezher’i Arabistan ile karşı karşıya gelme konusunda en güçlü platform olarak görüyor.

Bu iki komşu Körfez Arap ülkesi arasındaki rekabet sadece askeri, siyasi ve coğrafi nüfuzla sınırlı değil ve bu rekabet Müslümanların dini liderliğini de kapsıyor.

Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yarım yüzyıllık düşmanlık

Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan arasında yaşanan bu durum, bu iki ülkenin gizli bir şekilde düşmanlık yaşadığı 1971 yılına dayanıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri’nin Arabistan’ın doğu sınırlarına saldırıda bulunacağı korkusuyla, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fars Körfezinin batı kıyılarındaki bölgelerini birleştirmeye çalıştığı döneme. Çünkü bu ülke, Suudilerin böyle bir eylemde bulunulma ihtimalini petrol zengini Abu Dabi için bir tehdit olarak görüyordu.

Arabistan ile Kur’an yarışmalarını kazananlara hediye verme konusunda yaşanan rekabet

O günden bu güne, Birleşik Arap Emirlikleri Arabistan’ın İslam Dünyasının liderliği iddiasını ortadan kaldırmaya çalışıyor ve bu konuda özellikle Ramazan ayındaki dini münasebetlerden Suudilerinkinden daha fazla ve değerli ödüller vererek yararlanıyor ve bunun örneği Dubai Uluslararası Kur’an yarışmaları için belirlenen ödüllerdir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 11 Eylül saldırılarından sonraki bağışları

Birleşik Arap Emirlikleri yaşanan bu olaylarla eş zamanlı olarak hayır ve yardım faaliyetleri adı altında birçok İslam ülkesine yardım ve bağışlarda bulundu ve bu, 11 Eylül saldırılarından ve batı kamuoyunun Riyad’a karşı öfkesinden sonra Riyad’a karşı izlediği bir stratejiydi.

Diğer bir tabirle Birleşik Arap Emirlikleri bu olayı, Suudi komşusunun ayağını kaydırmak ve “ılımlı” ve “radikal düşünceyle mücadele” adı altında kendi varlığını güçlendirmek için bir fırsat bildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Mısır’da İhvan-ı Müslimin’in düşüşünden ve Abdül Fettah Sisi’nin iktidara gelmesinden sonra eskisinden daha fazla güçlendi ve sonuç olarak Arabistan karşısında daha cesur adımlar atmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri bu şekilde El-Ezher’i destekleyen ve ılımlı olarak bilinen Sofi şeyhleri cezp etmeye yöneldi ve 2014 yılı temmuz ayında El-Ezher Şeyhi Ahmed El Tayyip liderliğinde “Müslüman Liderler Konseyi’ni” oluşturarak bu konudaki eylemlerini had safhaya ulaştırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri medyasında El-Ezher’in tebliği

Birleşik Arap Emirlikleri bu eylemdeki amacını mezhepçilikle mücadele ve İslam Dünyasında ılımlı politikayı güçlendirme olarak açıkladı ve daha sonra özellikle Sofiler olmak üzere Yemen’in güneyindeki şeyhlere bağlı merkezlere cömert yardımlarda bulunarak destek verdi. Bununla eş zamanlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri medyası El-Ezher’i tebliğ etmeye başladı ve El-Ezher’i Ehl-i Sünnet’in tek merci olarak tanıttı.

Yemen’in güneyi Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan arasındaki gerginliklerin arttığı sahnedir

Abu Dabi yetkilileri Yemen’in güneyindeki şeyhleri El-Ezher’i ziyaret etmeleri konusunda teşvik ediyor ve Birleşik Arap Emirlikleri bu strateji doğrultusunda büyük çaba sarf etti. Öyle ki, onun bu bölgedeki müttefikleri ile askeri ve siyasi olarak yaşadığı gerginlikler patlama noktasında geldi.

Arabistan’ı darboğaza sokmaya çalışıyor

Bu konuda elde edilen bilgilere göre, Abu Dabi liderlerinin Yemen’in güneyindeki şeyhleri El-Ezher’i ziyaret etmeleri konusunda teşvik ettiği ve onlar için gerekli olan tüm maddi ve lojistik imkanları sağladığı ve bu şekilde Arabistan’ı darboğaza sokmak ve onun hareket gücünü ortadan kaldırmak istediği belirtiliyor.

Bu şeyhlerden biri olan ve Yemen’in güneyinde Şer-i Fetva ve Rehberlik Kurulu olarak adlandırılan kurulun üyesi olan Muhammed Remzu, mübelliğlerin eğitimi kapsamındaki kursa katılmak için El-Ezher’e gidecek.

Bu kurulun Başkan Yardımcı olan Şeyh Menaf El-Tehari de doktora tezini El-Ezher’de hazırlamaktadır.

Aynı zamanda bu şeyhlerden bir grup ta Mısır’a gitmek için hazırlanmaktadır ve bu grup ya mübelliğlerin eğitim kursuna katılacak ya da orada yüksek öğrenimlerine devam edeceklerdir.

Sofilerin merkezinin Yemen’in güneyine aktif hale getirilmesi

Öte yandan Aden’de bazı kaynaklar, Sofilerin bu şehirdeki ve etraf bölgelerdeki merkezinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteği ile yeniden aktif hale geldiğini çünkü daha önce terörist grupların korkusu nedeniyle onların faaliyetlerinin neredeyse durduğu açıkladılar.

Bu kaynakların açıklamalarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri bu merkezlere doğrudan yardım yapmakla birlikte, Sofilerin merkezini yeniden yapılandırmaya, onlara verilen hasarı telafi etmeye ve bu merkezlere bağlı kliniklere ve sağlık merkezlerine ilaç ve tıbbi yardımda bulunmaya çalıştığı belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Hazermout’ta da Sofilere cömert yardımlarda bulunuyor ve bu şekilde Arabistan’a karşı ılık bir savaş yürütüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin destekleri mali yardımlarla birlikte, medya yardımı ve internetten yararlanma imkânı sağlamayı da kapsıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteği altında bulunan sayfalara bakıldığında, bu sayfaların daha çok kültürel kategorilere sahip olduğu ve bunun amacının kapsamlı hayır ve bağışlarla Sofi düşüncesini yaymak olduğu görülüyor. Abu Dabi aslında bu eylemiyle Arabistan ile düşmanlık olan dini politikasına aynı şekilde devam ediyor.

Buna karşılık olarak Arabistan’ın da bütün alanlarda Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı eylemde bulunması mümkündür. Bütün bu gelişmelerle birlikte Yemen’in güney eyaletlerinin yeni çatışmalara girmesi ve şimdiye kadar barışçıl olarak görünen ve politika oyunlarından uzak olan Sofilerin tehdit altında kalacağı ön görülmektedir.

En Çok Okunan Dünya Haberler
En Önemli Dünya Haberler
En Çok Okunan Haberler