آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم آغاز تولید دو محصول جدید ایران خودرو

حامد ملک‌پور

مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو ۲۰۷ i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودرو صبح امروز با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرکت ایران خودرو برگزار شد.

بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروخط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودرومراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیمراسم آغاز تولید پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیمراسم آغاز تولید پژو 207 i صندوقدار اتوماتیکمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربومراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارتمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامیبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودروبازدید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از خط تولید محصولات شرکت ایران خودرومراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودروسخنرانی هاشم یکه‌زارع مدیر عامل ایران خودرو در مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیکمراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودرومراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودروسخنرانی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودروعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودروسخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودروسخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودروسخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودروسخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودروعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207 i صندوقدار اتوماتیک محصولات جدید شرکت ایران خودرو
فلای تو دی
;