شهری که ساکنانش دیگر آن را جای زندگی نمی‌دانند

شهر آدی‌یامان در جنوب ترکیه در نزدیکی کانون زلزله شاهد تخریب ۷۰ درصدی است و ساکنانش آن را دیگر برای زندگی خوش یمن نمی‌دانند.