مادر ایرانی‌ها | می‌خواهم در سرزمین خودم زندگی کنم

بر اساس یک سرشماری ابتدایی که تنها با تکیه بر یک زیرنویس تلویزیونی در سال 1396 صورت گرفت، مشخص شد که حدود 80 هزار مادر ایرانی همسران خارجی دارند و فرزندان مادر ایرانی، حداقل تا سن 18 سالگی از تابعیت و حقوق شهروندی ایرانی برخوردار نیستند. 

کارگردان و تصویر : مهدی اجرائی طوسی

تدوین : یوسف بیابانی

فلای تو دی